i-grond mag niet in combinatie met f-grond

i-grond mag niet in combinatie met f-grond

10 september 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Volgens de Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2020 blijkt dat de i-grond (cumulatiegrond), die met de komst van de WAB wordt toegevoegd aan de mogelijke ontslaggronden, niet mag in de vorm van een cumulatie met de f-grond (werkweigering).

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

 

Tijdens de behandeling van de WAB in de Eerste Kamer heeft eerste kamerlid Schalk gevraagd om een uitsluiting van de f-grond als wordt gekozen voor een cumulatiegrond (i-grond). Dat verzoek is nu verwerkt in deze nota. Dat betekent dat werkgevers die werknemers willen ontslaan omdat zij werk weigeren en deze ontslaggrond willen combineren met een andere grond, hier niet in de i-grond mee terecht kunnen.

 

Over de f-grond

De f-grond is de ontslaggrond die ziet op werkweigering. De f-grond wordt toegekend als de werkgever kan bewijzen dat:

  • het werk opzettelijk is geweigerd;
  • er sprake is van een ontoelaatbaar gevolg voor de werkgever nu de werknemer het werk heeft geweigerd;
  • het werk niet wordt geweigerd als gevolg van ziekte of beperking;
  • er geen sprake is van een 0-uren- of oproepcontract;
  • het geweigerde werk geen overwerk betreft;
  • het geweigerde werk tot de vaste taken van de werknemer behoort;
  • de werkweigering geen gevolg is van achterstallige loonbetalingen; en
  • de werkweigering is vastgelegd (bewijslast).
  • het niet mogelijk het werk in aangepaste vorm te verrichten.

In de praktijk wordt werk meestal geweigerd in verband met gewetensbezwaren. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een kerncentrale, het verzekeren van een bontjas of het aanleggen van een weg door een natuurgebied. Ook zijn religieuze bezwaren mogelijk, bijvoorbeeld het drukken van ‘onzedelijke publicaties’ of het werken met varkensvlees.

 

Waarom combinatie niet mogelijk?

In de nota wordt uitgelegd waarom het niet mogelijk is om de f-grond te cumuleren. Het is volgens de minister niet mogelijk om een gedeeltelijk ernstig gewetensbezwaar te hebben en daarom ook niet mogelijk om gedeeltelijk aannemelijk te maken dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Daarmee kan de f-grond dus niet worden gecombineerd met andere ontslaggronden die de werknemer kunnen worden verweten (‘in de persoon van de werknemer of in de relatie tussen werkgever en werknemer gelegen’). Want als het mogelijk is de arbeid in aangepaste vorm te verrichten, kan het ernstige gewetensbezwaar niet tot ontslag leiden. Ook niet in combinatie met een andere ontslaggrond. Daarmee is het niet mogelijk om de f-grond toe te passen binnen de i-grond.

 

Gerelateerd:

Welke ontslaggronden zijn er?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

 

 

Arbeidsmarkt , personeel,werknemers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt, werkgever werknemer,