Wanneer kiezen tussen werknemersloon en eindheffingsloon werkkostenregeling?

Wanneer kiezen tussen werknemersloon en eindheffingsloon werkkostenregeling?

15 maart 2017 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Een werkgever moet voor elk afzonderlijk loonbestanddeel een keuze maken tussen individueel loon of eindheffingsloon werkkostenregeling. Op welk moment moet hij deze keuze maken? En wat als hij geen keuze maakt?

In deze handreiking vindt u meer informatie hierover.

Uiterlijk kiezen op genietingsmoment

Een werkgever moet uiterlijk op het genietingsmoment van het loon kiezen hoe hij een bestanddeel van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking verwerkt. Hij kan het loon aanmerken als werknemersloon of als eindheffingsloon.

Het genietingsmoment is het moment zodra 1 van de volgende situaties zich voordoet:

  • het loon wordt betaald
  • het loon wordt verrekend
  • het loon wordt ter beschikking van de werknemer gesteld
  • het loon wordt rentedragend
  • het loon wordt vorderbaar en inbaar

De werkgever kan dus niet met terugwerkende kracht het loon aanwijzen als eindheffingsloon. Is er eenmaal een keuze gemaakt, dan is die keuze definitief.

Dit is alleen anders als er een fout gemaakt is. In die situatie mag de werkgever de keuze aanpassen. Bijvoorbeeld als er met de werknemer een afspraak is gemaakt dat een loonbestanddeel loon voor de werknemer is en het per abuis als eindheffingsloon is verwerkt. U kan de fout herstellen met een correctiebericht. Ook moet u de loonadministratie aanpassen.

Geen keuze gemaakt

Heeft de werkgever het loon niet aangewezen als werknemersloon of eindheffingsloon, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat het loon:

  • loon van de werknemer is als het genoten is in een vorig kalenderjaar
  • eindheffingsloon is als het loon genoten is in het lopende kalenderjaar en voldaan is aan de gebruikelijkheidstoets

 

Altijd werknemersloon of eindheffingsloon

Sommige loonbestanddelen zijn verplicht werknemersloon of eindheffingsloon. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4.2 Handboek loonheffingen.

Meer informatie

Hoofdstuk 8.1 Handboek loonheffingen: Hoe werkt de werkkostenregeling.

Wetsartikelen

Artikel 13a Wet LB
Artikel 31 Wet LB