Categorie: Loonkostenvoordelen

Het   (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

loonkostenvoordeel, LKV,

6 mei 2019 Uit

LIV-regeling onderzocht

Door 100% Werkgeverscoach

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) heeft mogelijk negatieve effecten op de werkgelegenheid. Minister Koolmees gaat naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag…