Loon, laadpaal en bijtelling van de zaak

Loon, laadpaal en bijtelling van de zaak

18 juni 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Uitslag peiling laadpaal

De Belastingdienst Forum Salaris hielt een enquête onder salarisverwerkers. Van de 568 salarisprofessionals die deelnamen aan de peiling over de laadpaal, koos 29% voor de juiste stelling.

Verstrekt een werkgever een laadpaal aan een werknemer met een ter beschikking gestelde auto, dan is dit geen loon omdat de laadpaal bij de bijtelling van de zaak hoort.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

fiscale bijtelling, auto bijtelling, belasting en auto, laadpaal, elektrisch laadpaal, elektrische auto gebruik

Vraag

Een werknemer krijgt een laadpaal verstrekt van de werkgever voor zijn ter beschikking gestelde auto. Is sprake van belast loon?

De werknemer blijft eigenaar van de laadpaal als hij uit dienst gaat of als hij geen elektrische auto meer tot zijn beschikking heeft.

    1. Ja, de werknemer geniet een voordeel uit dienstbetrekking. (17%)
    2. Nee, de laadpaal hoort bij de bijtelling van de auto van de zaak. (29%)
    3. Er is sprake van belast loon wanneer de werknemer uit dienst gaat of hij geen elektrische auto meer tot zijn beschikking heeft. (54%)

Het 2e antwoord is juist.

Toelichting

Bij het plaatsen van de laadpaal wordt de werknemer eigenaar van de laadpaal. Er is geen sprake van belast loon omdat het plaatsen van de laadpaal geacht wordt deel uit te maken van de ter beschikking gestelde auto.

Uit dienst

Als de werknemer uit dienst gaat, is ook geen sprake van belast loon. Er ontstaat op dat moment namelijk geen nieuw genietingsmoment. Dit is alleen anders als de werkgever een teruggaafbeding heeft afgesproken en hier geen gebruik van maakt.

Relevante informatie

  1. Laadpaal bij woning werknemer
  2. Beleidsbesluit nr. 2022-192540, paragraaf 5.3 op Overheid.nl
  3. KG:204:2022:5 Terugeisen laadpaal auto van de zaak op kennisgroepen.belastingdienst.nl
100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,