Categorie: Payrolling

Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een payrollonderneming.

werkgeverscoach,hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,

7 oktober 2020 Uit

Zorgbonus in de aangifte LH

Door 100% Werkgeverscoach

Zorgaanbieders die een zorgbonus uitbetalen aan werknemers of derden moeten dit bedrag aanwijzen als eindheffingsloon.Dit staat in ‘Subsidieregeling bonus zorgprofessionals…