Categorie: Payrolling

Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een payrollonderneming.

werkgeverscoach,hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,

29 januari 2019 Uit

WAS-proof keurmerk

Door 100% Werkgeverscoach

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Eerste PayOK-certificaten Stichting PayOK heeft als doel ondernemingen binnen de keten te toetsen op het voldoen…