Werknemers en grensoverschrijdend telewerken

Werknemers en grensoverschrijdend telewerken

3 mei 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Uiterste datum aanvraag Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken

 

Werknemers die grensoverschrijdend telewerken kunnen vanaf 5 juli 2023 bij de SVB een uitzondering volgens de Kaderovereenkomst aanvragen.

Wilt u gebruikmaken van de Kaderovereenkomst? Verzend de aanvraag dan uiterlijk 1 juli 2024.

Vanaf 1 juli 2023 gelden de normale Europese regels weer die bepalen in welk land een werknemer sociaal verzekerd is. Voor werknemers die grensoverschrijdend telewerken is een Kaderovereenkomst gemaakt. De Kaderovereenkomst bevat afspraken waardoor een uitzondering op deze regels mogelijk is.

Aanvragen

Als u de aanvraag niet voor 1 juli 2024 doet, kunt u geen gebruik maken van de uitzondering. Dan gelden de normale Europese regels weer. Telewerken in een andere lidstaat kan dan weer gevolgen hebben voor waar de werknemer sociaal verzekerd is. Voor werknemers die in dienst treden na 1 juli 2024, moet u een aanvraag binnen 3 maanden doen.   Wat de voorwaarden zijn en meer informatie over het aanvragen leest u op svb.nl.

Bekijk ook

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken aanvragen
100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,