Kamerstukken die interessant zijn!

Kamerstukken die interessant zijn!

30 april 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Kamerstukken april 2024

 

De Belastingdienst Forum heeft een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën.

Deze zijn gepubliceerd in de periode van 28 maart 2024 tot en met 26 april 2024.

  • Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over een aantal pensioenonderwerpen (SZW 28/3).
  • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over de trends van het hybride werken in Nederland (SZW 28/3).
  • Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de alternatieve dekkingsopties naar aanleiding van het Belastingplan 2024 en de versobering van de 30%-regeling (MvF 5/4).
  • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden tot vereenvoudiging van het verlofstelsel aan de hand van scenario’s (SZW 10/4).
  • Minister Van Gennip vraagt de Koning het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen naar de Tweede Kamer te sturen (SZW 19/4).
  • Minister Van Gennip gaat in op de laatste stand van zaken rond de uitwerking van het wetsvoorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (SZW 24/4).
  • Minister Van Gennip stuurt de Tweede Kamer een verzamelbrief, waarin zij ingaat op het bredere instrumentarium en de beleidsmaatregelen voor een effectieve aanpak van arbeidsmisstanden (SZW 26/4).
  • Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over het rapport over de evaluatie van de heffingskortingen en tariefstructuur in de inkomstenbelasting (MvF 26/4).
  • Minister Schouten geeft antwoord op vragen over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en over invaren (SZW 26/4).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL