Categorie: Minimumloon

Het minimumloon ook wel het wettelijk minimumloon (Wml) is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

het wettelijk minimumloon, wml, minimumloon, minimale inkomen,basis loon, basis salaris, minimaal salaris, minimale salaris,

3 juni 2022 Uit

Handreiking jeugd-LIV

Door 100% Werkgeverscoach

Handreiking. Update 3 juni 2022 Het jeugd-LIV (tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die jongeren…