Categorie: Minimumloon

Het minimumloon ook wel het wettelijk minimumloon (Wml) is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

het wettelijk minimumloon, wml, minimumloon, minimale inkomen,basis loon, basis salaris, minimaal salaris, minimale salaris,

12 oktober 2022 Uit

Minimumloon 2023

Door 100% Werkgeverscoach

Minimumloon per 1 januari 2023   De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen vanaf 1 januari 2023. Hieronder…