FAQ

HR kennisbank, voor HR medewerker - leidinggevende hrm ondersteuning,hrm hulp, kennis hrm, vakkennis hrm,
Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,
 

F.A.Q. Algemeen

U kunt bellen naar 079 – 33.15.444 of ons een e-mail sturen klik hier met uw naam en contactgegevens. Wij nemen dan, in de regel, dezelfde dag nog contact met u op, waarna wij op basis van uw wensen een werkgeverscoach aan u koppelen. Na deze eerste kennismaking, zullen er één of meerdere vervolgafspraken ingepland gaan worden en zullen wij onze dienstverlening starten.

Ja, u krijgt bij ons één aanspreekpunt, een speciale contactpersoon voor u. Hij of zij behandelt en coördineert al uw vragen en verzoeken.

Jazeker, wij zijn bereikbaar via e-mail: hier.  Wij nemen dan z.s.m. contact met u op of zullen uw vraag of verzoek beantwoorden.

Nee, onze focus ligt echt op de begeleiding van u als werkgever. Onze collega’s zijn stuk voor stuk specialisten op dat gebied. Door deze focus kunnen we de kwaliteit onze dienstverlening garanderen.

U kunt ook slechts één dienst of een beperkt aantal diensten afnemen.

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

F.A.Q. Personeels- en salarisadministratie

Ja, de 100% Werkgeverscoach stelt de software voor uw personeels- en salarisadministratie beschikbaar zodat u ook de andere voordelen van de 100% Werkgeverscoach kunt ervaren. Samen met uw administrateur zorgen wij voor de inrichting. Bovendien kunt u in geval van bijvoorbeeld ziekte terugvallen op onze salarisspecialisten.

Ja, in dat geval zullen we alle processen rond uw personeels- en salarisadministratie in kaart brengen. In overleg met u bepalen wij welke werkzaamheden u zelf uitvoert.

Onze software is web-based zodat u 24 uur per dag toegang hebt tot uw personeels- en salarisadministratie. Tevens kunnen we managers of andere medewerkers een functioneel deel van de gegevens ter beschikking stellen, bijvoorbeeld t.b.v. de verlofadministratie, het ziekteverzuim en de financiële administratie.

Ja, de software voor de personeels- en salarisadministratie is te koppelen aan tientallen andere online applicaties. Mocht er nog geen koppeling zijn met applicaties die u gebruikt, dan kunnen we onderzoeken of deze voor u toch realiseerbaar is.

ESS is de afkorting voor Employee Self Service. De medewerker kan hiermee zelf in een beveiligde, online omgeving loonstroken, jaaropgaven en zijn of haar personeelsdossier inzien. Daarnaast kunnen uw medewerkers verlofaanvragen en mutaties online doorgeven.

MMS staat voor Manager Self Service. Hiermee kunt u diverse taken aan de managers binnen uw organisatie delegeren. Tevens krijgt uw manager inzicht in alle relevante gegevens van de medewerkers waar hij verantwoordelijk voor is. Zo kan hij declaraties en verlof goedkeuren. Bovendien heeft hij toegang tot diverse rapportages rondom zijn medewerkers en krijgt hij signalen bij relevante gebeurtenissen, zoals het verlopen van een contract, verjaardagen en ziekteverzuim. Met actiepunten en opmerkingen kan hij in dit systeem ook zelf specifieke zaken agenderen die niet in de personeelsdossiers worden vastgelegd.

Ja, er een app beschikbaar waarmee loonstroken en jaaropgaven ingezien kunnen worden. Tevens kan uw medewerker hiermee verlofaanvragen en declaraties indienen.

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

F.A.Q. Personeelszaken / HRM

Ja, onze software biedt de mogelijkheid om online personeelsdossiers aan te leggen. Tevens kunnen er bijvoorbeeld signaleringen worden verzonden bij aflopende contracten en proeftijd en naderende functioneringsgesprekken.

Ja, wij kunnen allerlei typen arbeidscontracten opstellen, rekening houdend met uw cao en de actuele wet- en regelgeving rondom proeftijden, duur contract, relatie- en concurrentiebedingen etc.

Ja, wij kunnen helpen uw handboek geheel of gedeeltelijk op te stellen. Een handboek is ervoor bedoeld uw medewerkers te voorzien van belangrijke, algemene bedrijfsinformatie, zoals over werktijden en huisregels.

Ja, wij kunnen voor u een autoreglement opstellen en collectieve afspraken maken met leasemaatschappijen, zodat uw leaseautobeleid transparant en betaalbaar blijft.

Ja, wij kunnen u helpen bij de voorbereiding en uitvoering van de functioneringsgesprekken.

Ja, wij kunnen samen met u een beloningsbeleid opstellen die qua kosten beheersbaar is, die bijdraagt aan de doelstellingen van uw onderneming en die de werkhouding van uw medewerkers helpt verbeteren.

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

F.A.Q. Juridische zaken

Ja, wij hebben hiervoor het arbeidsrechtsabonnement ontwikkeld, waarmee u voor een klein bedrag per jaar uw vragen aan ons kunt voorleggen.

Ja, dat kan. Onze juristen zullen u adviseren hoe te handelen binnen de kaders van de wet.

We kunnen aan de hand van de beschikbare documenten in het dossier voor u een beoordeling doen om te bezien of een ontslagprocedure kansrijk is.

Ja, dat kan mits alle regels omtrent de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. De 100% Werkgevercoach kan deze op een juridisch correctie manier voor u opstellen. Een juiste juridische formulering is van belang voor zowel u als uw werknemer.

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

F.A.Q. Personeels- en inkomensverzekeringen

De 100% Werkgeverscoach werkt bij het afsluiten van verzekeringen zonder provisie. Voor bestaande verzekeringen brengen wij 50% van de besparing bij u in rekening. Voor nieuwe verzekeringen rekenen wij een vast bedrag. Dat zorgt ervoor dat wij zelfs uw huidige verzekering goedkoper kunnen afsluiten.

Nee, de 100% Werkgeverscoach biedt dezelfde verzekeringsproducten onder dezelfde voorwaarden aan als andere verzekeringstussenpersonen.

Werknemersverzekeringen zoals de WW (Werkloosheidswet), WIA (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen en ZW (ziektewet) zijn verplichte verzekeringen voor rekening komen van u als werkgever. Andere personeelsverzekeringen zijn niet verplicht, maar in sommige gevallen wel noodzakelijk of aan te raden. Onze verzekeringsadviseur helpt u graag verder met een helder advies.

Ja, het klopt dat u maximaal 2 jaar lang het loon voor een zieke werknemer moet doorbetalen. De verzekeringsadviseur van de 100% Werkgeverscoach kan u een passende ziekteverzuimverzekering voorleggen die een gedeelte van het loon vergoedt die u bij ziekte van personeel moet doorbetalen.

Ja, dit klopt. Door onze efficiënte manier van werken en de goede afspraken met arbodienst en ziekteverzuimverzekeraar kunnen wij afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden een deel van premie terugkrijgen als u bij ons uw personeels- en salarisadministratie onderbrengt.

Ja, dat kan. Afhankelijk van uw bedrijfsvoering en de werkzaamheden van uw medewerkers zullen kunnen wij u een passende verzekering aanbieden.

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

F.A.Q. Premies en loonkostensubsidies

Ik ben iteminhoud. Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Uit ervaring weten we dat bij veel werkgevers niet alle regelingen (volledig) worden benut. Dat is logisch, want de wet- en regelgeving verandert ieder jaar en is zeer complex.

Ja, wij zullen voor u (indien mogelijk) tot 5 jaar de teveel betaalde premies terugvorderen.

Werkgevers kunnen voor werknemers die een leerwerk-traject volgen gebruikmaken van deze regeling. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van begeleiding van de stagiair. Wij kunnen u informeren omtrent de voorwaarden.

Wilt u een medewerker die een uitkering heeft een baan aanbieden? Dan kan de medewerker maximaal 2 maanden bij u werken met behoud van uitkering. In deze periode kunt u bepalen of u de betrokkene aansluitend een dienstverband wilt aanbieden.

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

F.A.Q. Opleiding, ontwikkeling en coaching

Afhankelijk van uw doelstelling kan er voor u of uw werknemers een trainings- of coachingsprogramma worden opgesteld met duidelijk geformuleerde doelstellingen.

Ja, voor beide hebben wij een aantal standaard maar ook op maat gemaakte programma’s.

Medewerkers die regelmatig een opleiding volgen maken uw bedrijf beter. Goed opgeleid personeel maakt minder fouten, zorgt voor een beter product en betere dienstverlening. Bovendien verhoogt het de productiviteit. Scholing zorgt ervoor dat u de concurrentie voorblijft en dat uw medewerkers gemotiveerd blijven. Daarnaast zijn er nog vele andere redenen! Keuze voor de juiste opleidingstrajecten is best lastig. De 100% Werkgevercoach helpt u daarbij.

U leert naar uzelf te kijken; we houden u een spiegel voor. Samen met uw coach zoekt u naar uw innerlijke drijfveren, overtuigingen en persoonlijke ideeën die uw gedrag bepalen. Deze bewustwording is een eerste stap om veranderingen in uw gedrag te bewerkstellingen, die u als mens, manager of medewerker helpen in uw professionele en persoonlijke groei.

Ja, onze coaches kunnen helpen een loopbaanplan voor deze medewerker te ontwikkelen, zodat hij in een andere functie, binnen of buiten uw organisatie prima aan de slag blijft.

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

F.A.Q. Payrolling

Wij maken graag een offerte op maat voor u. Bel ons direct 079- 33.15.444 of stuur een e-mail , klik hier

Ja, het verschil tussen payrolling met 100% Werkgeverscoach en een uitzendbureau is dat wij geen werving en selectie voor u doen. Hierdoor is payrolling goedkoper dan werken met een uitzendbureau.

We houden het graag simpel: geen enkel risico! De medewerker staat op de loonlijst van de 100% Werkgeverscoach. U betaalt alleen de gewerkte uren en bij ziekte betaalt u niets! Uw werknemer wordt doorbetaald conform de NBBU-cao voor uitzendkrachten. U hebt dus geen eigen ziekteverzuimverzekering nodig!

De 100% Werkgeverscoach factureert u alleen de gewerkte uren op basis van een vooraf overeengekomen all-in tarief. U hebt dus altijd inzicht in de personeelskosten door de gewerkte uren te vermenigvuldigen met het tarief.[/toggle][toggle title=”Hoe lever ik de gewerkte uren aan?”]Met uw eigen inlogcode kunt u in een beveiligde portal alle urenmutaties inzien. De medewerker vult de gewerkt uren zelf in en u keurt deze vervolgens goed. Een andere mogelijkheid is, dat u de uren zelf invult en goedkeurt.

Het bedrijf waarvoor u werkt of gaat werken heeft het juridisch werkgeverschap aan de 100% Werkgeverscoach overgedragen. Dit houdt in dat u de dagelijkse werkzaamheden onder leiding van een werknemer of eigenaar van dit bedrijf uitvoert. De 100% Werkgeverscoach oefent geen invloed uit op de dagelijkse werkzaamheden. De 100% Werkgeverscoach verzorgt de loonbetalingen, de ziekmeldingen, het pensioen en de meldingen aan het UWV, en u ontvangt van ons uw arbeidsovereenkomst op basis van de NBBU-cao.

U krijgt een uitnodiging om in de portal uw gegevens in te vullen en het contract digitaal te ondertekenen. Hier kunt u ook een kopie van uw identiteitsbewijs uploaden. Op het moment dat uw gegevens compleet zijn, kunt u de gewerkte uren declareren.

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

F.A.Q. Budgetcoaching

Bij bewindvoering wordt door de kantonrechter opgelegd en is toepassing op mensen die niet meer in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. De budgetcoach helpt u op “vrijwillige” basis om (weer) inzicht te krijgen in uw financiële situatie. U blijft dan wel alle geldzaken zelf regelen. U doet uw geldzaken in overleg met de Budgetcoach die u professioneel financieel coacht.

Geldzorgen van een medewerker leiden vaak tot hoger ziekteverzuim, lagere arbeidsproductiviteit, fouten of slordigheden in het werk van uw werknemer. In overleg met u als werkgever en uw medewerker helpen wij op een professionele wijze de financiële situatie van uw medewerker te verbeteren. Er ontstaat rust met als gevolg dat het ziekteverzuim daalt, de productiviteit en kwaliteit van de werkzaamheden van de medewerker verbeteren. Informeert u eens wat de 100% Werkgeverscoach kan betekenen?

Een plan dat u samen met uw Budgetcoach opstelt waarin u een volledig beeld krijgt van al uw inkomsten en uitgaven.

Elke situatie is anders, dus ook elk coachingstraject is anders. Na het intakegesprek kunnen we een reële inschatting maken van de kosten. In 90% van de gevallen verdienen de kosten van onze dienstverlening zichzelf sneller terug dan verwacht, omdat na de coaching structureel geld wordt bespaard.