Minimumloon 2021

Minimumloon 2021

Het wettelijk minimumloon 2021 januari

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2021.

Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder vanaf 1 januari 2021:

  • € 1.684,80 per maand
  • € 388,80 per week
  • € 77,76 per dag

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Het minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2021

wml 2021, wettelijk minimumloon 2021, wettelijk minimumjeugdloon 2021

wettelijk minimumloon -WML- 2021-januari

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2021.

 

Minimumjeugdlonen 15-,16-,17-,18-,19-, 20 jaar

De minimumloonbedragen zijn daarmee als volgt vastgesteld.

 

Minimum jeugdloon

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen en de wettelijk minimumjeugdlonen bedragen daarmee:

LEEFTIJDSTAFFELINGPER MAANDPER WEEKPER DAG
21 jaar en ouder100%1.684,80388,8077,76
20 jaar80%1.347,85311,0562,21
19 jaar60%1.010,90233,3046,66
18 jaar50%842,40194,4038,88
17 jaar39,5%665,50153,6030,72
16 jaar34,5%581,25134,1526,83
15 jaar30%505,45116,6523,33

 

Leerlingen in de bbl

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels.

Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 20 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

LEEFTIJDSTAFFELING BBLPER MAANDPER WEEKPER DAG
20 jaar61,50%1.036,15239,1047,82
19 jaar52,50%884,50204,1040,82
18 jaar45,50%766,60176,9035,38

 

Minimumuurlonen per 36, 38 en 40 uur per week

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Bij de afronding wordt gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2021 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD36 UUR PER WEEK38 UUR PER WEEK40 UUR PER WEEK
21 jaar en ouder10,8010,249,72
20 jaar8,658,197,78
19 jaar6,496,145,84
18 jaar5,405,124,86
17 jaar4,274,053,84
16 jaar3,733,543,36
15 jaar3,253,072,92

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2021 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

LEEFTIJD36 UUR PER WEEK38 UUR PER WEEK40 UUR PER WEEK
20 jaar6,656,305,98
19 jaar5,675,385,11
18 jaar4,924,664,43

 

 

minimumloon 2021, wml 2021, wettelijk minimumloon 2021, Wettelijk minimumloon per 2021, minimumjeugdloon 2021, bruto wettelijk minimumloon 2021, bruto wettelijk jeugdloon 2021, jeugd loon 2021,