Categorie: minimuloon 2020

Het minimumloon 2020 is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

minimumloon, wettelijk minimumloon 2020, loon 2020 minimaal, wml 2020, het minimum loon 2020, salaris 2020, wettelijk minimaal loon bruto, 15 jr, 16jr, 17 jr, 18 jr, 19 jr, 20 jr, 21 jr,

25 oktober 2019 Uit

Minimumloon 2020

Door 100% Werkgeverscoach

Het Wettelijk Minimumloon (WML) De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2020 verhoogd. Het wettelijk brutominimumloon (WML)…