Categorie: minimumloon 2019

Het minimumloon 2019 is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.minimumloon 2019 jan,het wettelijk minimumloon. minimumloon 2019, loon 2019, wml 2019, salaris 2019

21 juni 2019 Uit

Minimumloon 2019

Door 100% Werkgeverscoach

Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast, aan de ontwikkeling van de cao-lonen.   Het is essentieel dat werknemers…