Categorie: sectorpremies

De premies worden betaald door de werkgever en zijn daarmee een onderdeel van de werkgeverslasten. De voornaamste inkomstenbronnen voor de sectorfondsen zijn de verplichte afdrachten door bedrijven en werknemers in de sector. Omdat in bepaalde sectoren de werkloosheid hoger is, is er voor hen een hogere sectorpremie. Het gaat onder andere om de sectoren bouw, cultuur, horeca, schildersbranche en landbouw.

Bij de premieberekening kan onderscheid zijn aangebracht voor medewerkers met een vast contract en een flexibel of tijdelijk contract. Deze premie houdt rekening met het hogere risico op werkloosheid voor mensen met een tijdelijk contract.

19 augustus 2020 Uit

Fictieve dienstbetrekking

Door 100% Werkgeverscoach

Naast de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke dienstbetrekking bestaat ook nog de fictieve dienstbetrekking. Er zijn vele mogelijkheden en dienstverbanden om mensen…