Payrolling

werkgeverscoach,hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,

Wat nemen wij uit handen?

  • Juridisch werkgeverschap
  • Opstellen, beheren en aangaan van arbeidsovereenkomsten
  • Periodiek uitbetalen van de salarissen
  • Afdragen van alle loonheffingen en pensioenpremies
  • Ziek- en herstelmelden en het verrichten van alle Arbo-verplichtingen
  • Verstrekken van salarisstroken en jaaropgaven
  • Registreren en uitbetalen van verlofrechten en vakantiegeld
  • Beantwoorden van vragen van medewerkers
Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Payrolling

Voor u een tijdrovende en kostbare zorg minder!

Als ondernemer wilt u vooral bezig zijn met waar u goed in bent: ondernemen!
Wij begrijpen heel goed dat het werkgeverschap een kostbare en risicovolle aangelegenheid kan zijn. Zeker als uw organisatie klein en aan verandering onderhevig is. Wij bieden u betaalbare oplossingen waarbij u zich alleen nog maar hoeft te richten op uw core business en het aansturen van uw medewerkers. Met payrolling wordt uw personeel namelijk op de payroll van onze organisatie geplaatst. Voor u is dat een tijdrovende en kostbare zorg minder!

“Soms had ik het idee dat ik overal verstand van moest hebben. Ik was voor mijn gevoel continue met de salarisadministratie bezig. Nu krijg ik periodiek een factuur met de gewerkte uren, alles heel transparant en digitaal geregeld.”

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Wij bieden 100% zekerheid

Onze backoffice is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit is een door de Stichting van Normering & Arbeid afgegeven bewijs van betrouwbaarheid. Periodiek worden de procedures getoetst en worden wij gecontroleerd op de tijdige en juiste afdrachten aan de Belastingdienst.

Daarnaast is onze backoffice aangesloten bij de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). De NBBU is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen en behartigt de belangen van de leden die werkzaam zijn op het gebied van uitzenden, payrolling, detachering, bemiddeling en werving & selectie. Elk NBBU-lid wordt getoetst op vakkennis, op juiste toepassing van de NBBU-cao’s, op kwaliteit van de administratie en organisatie en op kennis van de wetgeving.