Premies en loonkostensubsidies

Belastingdienst schuld, geldzaken, financiën, werkgeverscoach, salarisverwerker, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie,loonadministratie,werkgevers ondersteuning, juridische personeelszaken,

Maak gebruik van regelingen die er zijn om uw financiële lasten te verlichten.

“De 100% Werkgeverscoach weet de weg als het gaat om regelingen die worden uitgevoerd door UWV, Belastingdienst, RVO of gemeente. Ik heb er geen verstand van. Zij gelukkig wel!”

“Ik wist niet dat loonkostensubsidies en premiekortingen zo’n besparing konden opleveren! Niet alleen financiële voordelen, maar ook risicofactoren houdt de 100% Werkgeverscoach scherp voor mij als werkgever in de gaten.”

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Wist u dat er mogelijkheden zijn om uw loonkosten behoorlijk te drukken? We hebben het hier over subsidie- en kortingsregelingen. Omdat de voorwaarden jaarlijks wijzigen worden deze regelingen vaak niet of niet volledig benut. Onze werkgeverscoachadviseurs zijn er op getraind om u proactief te attenderen op de mogelijkheden van premiekortingen en loonkostensubsidies.

Misschien hebt u de mogelijkheden nooit eerder onderzocht. Met onze premiescan kijken wij voor u of u in het verleden teveel aan premies hebt afgedragen en hoeveel u daarvan nog kunt terugvorderen. Daarnaast onderzoeken wij of niet benutte loonkostensubsidies alsnog gerealiseerd kunnen worden.

Laat uw bedrijf door ons scannen op

  • Kortings- en vrijstellingsregelingen
  • Doorlopende niet correct beoordeelde uitkeringen
  • Loonheffingen
  • Loonkostensubsidies
  • Wet Vermindering Afdracht, ouderenkortingen
  • No-risk polissen en Arbeidsgehandicaptenkortingen
Daarnaast kunt u veel kosten besparen door
  • WGA-beschikking controle: zijn er mogelijkheden voor bezwaar en beroep?
  • Lopende WGA-dossiers heronderzoeken.
  • Controle van de beschikking gedifferentieerde premie (werkhervattingskas)
  • Is eigen risicodragerschap voor ziektewet en / of WGA interessant voor u?
Wij werken op ‘no cure no pay’-basis. Levert de premiescan geen besparing voor u op, dan kost dat u niets. Pas als wij voor u een besparing realiseren, brengen wij een vooraf met u afgesproken tarief in rekening.
Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,
Meer weten over Premies en loonkostensubsidies?
Bel direct naar de 100% Werkgeverscoach voor gratis advies.
Telefoonnummer: 079 – 33 15 444