Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

2 december 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Per 1 januari 2020 wijzigen de brutobedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Na afronding komt het aanpassingspercentage op 1,1 procent.

 

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is bij een volledig dienstverband vanaf 1 januari:

  • € 1.653,60 per maand (nu € 1.635,60)

  • € 381,60 per week (nu € 377,45)

  • € 76,32 per dag (nu € 75,49)

 

Wettelijk minimumjeugdloon

De lonen voor werknemers jonger dan 21 jaar zijn afgeleid van bovenstaande bedragen:

minimumjeugdloon, jeugdloon,minimaal jeugd loon,wml 2020, minimumloon 2020, het minimumloon 2020, minimum loon, wettelijk minimumloon 2020, het bruto wettelijk minimumloon 2020

Om het half jaar aanpassing minimumloon

Elk jaar op 1 juli en 1 januari stelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze bedragen opnieuw vast.

 

Meer informatie

Alle bedragen en een toelichting leest u in de Staatscourant van 10 oktober 2019.

Op rijksoverheid.nl staat een rekenhulp om het juiste minimumloon te berekenen.

 

Gerelateerd:

Bedragen 2020 minimuloon

pensioengelden, pensioen, afkoop pensioen,