Tag: minimumloon

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

het wettelijk minimumloon, wml, minimumloon, minimale inkomen,basis loon, basis salaris, minimaal salaris, minimale salaris,

6 mei 2019 Uit

LIV-regeling onderzocht

Door 100% Werkgeverscoach

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) heeft mogelijk negatieve effecten op de werkgelegenheid. Minister Koolmees gaat naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag…