Het minimumuurloon 2024

Het minimumuurloon 2024

23 april 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

 

Het wettelijk minimumuurloon gaat met ingang 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand.

 

Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen:

Leeftijd Percentage minimumloon Per uur
21 jaar 100,0% € 13,68
20 jaar 80,0% € 10,94
19 jaar 60,0% € 8,21
18 jaar 50,0% € 6,84
17 jaar 39,5% € 5,40
16 jaar 34,5% € 4,72
15 jaar 30,0% € 4,10

BBL-leerlingen

Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de onderstaande bedragen:

Leeftijd Percentage minimumloon Per uur
20 jaar 61,5% € 8,41
19 jaar 52,5% € 7,18
18 jaar 45,5% € 6,22

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli.

Meer informatie

Ministeriële regeling indexatie wettelijk minimumloon en bekendmaking wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024 op rijksoverheid.nl.

salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker