Tag: werknemers-werkgevers

De werkgever geeft werk aan de werknemer. De werkgever is niet noodzakelijk een natuurlijke persoon maar vaak een organisatie, een onderneming of een overheid. In de arbeidswetgeving staan de rechten en plichten van de werkgever en werknemer genoemd. De arbeidswetgeving is nationaal en verschilt per land.

De werknemer is de contractuele wederpartij van de werkgever bij de arbeidsovereenkomst.