Zieke werknemer wat nu?

Zieke werknemer wat nu?

25 november 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Is uw werknemer ziek? Dan betaalt u zijn loon door. Ook bent u verantwoordelijk voor zijn re-integratie.

Begin hier zo snel mogelijk mee. U kunt dan misschien voorkomen dat hij langer verzuimt dan nodig is. Houd daarom regelmatig contact met uw werknemer. Dan weet u wanneer u weer op hem kunt rekenen en uw werknemer keert makkelijker terug naar het werk.

ziekteverzekering, ziekteverzuim,verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, verzekering ziekteverzuim, verzekerd voor ziekteverzuim, ziekteverzuim hulp, ziekteverzuim ondersteuning, ziekteverzuim verzekeringen,

Betaal loon door tijdens ziekte

U betaalt het loon van uw zieke werknemer door. Dit geldt voor de eerste 2 jaar. Voor sommige groepen werknemers vraagt u een Ziektewet-uitkering aan. Bijvoorbeeld als uw werknemer zwanger en ziek is.

 • Loon doorbetalen in het eerste ziektejaar

Het eerste jaar dat uw werknemer ziek is, betaalt u hem minimaal 70% van zijn loon. Als dit minder is dan het minimumloon, dan vult u het loon aan tot dat bedrag (in verhouding tot het aantal uren dat hij werkt). Hoeveel procent van het loon u betaalt, staat in de cao of in het arbeidscontract. Meestal staat daarin dat u in het eerste ziektejaar 100% van zijn loon betaalt. U betaalt ook de pensioenpremie en het vakantiegeld door.

 • Loon doorbetalen in het tweede ziektejaar

Als uw werknemer nog ziek is, betaalt u ook in het tweede ziektejaar minimaal 70% van zijn loon. Maar als dat minder is dan het minimumloon, hoeft u het niet aan te vullen. Als zijn inkomsten onder het minimumloon liggen, kan uw werknemer zelf een toeslag aanvragen bij UWV.

De hoogte van het minimumloon vindt u op Actuele bedragen.

 

Melden bij bedrijfsarts of arbodienst

Schakel een bedrijfsarts of arbodienst in als uw werknemer ziek wordt. Zij helpen u bij uw verzuimbeleid. Geef daarom zo snel mogelijk door aan uw bedrijfsarts of arbodienst dat uw werknemer ziek is. Met deze dienst heeft u afspraken gemaakt over hoe en wanneer u een ziekmelding doet.

 • Een bedrijfsarts of arbodienst zoeken

Bedrijfsartsen zijn vaak in dienst van een arbodienst. U kunt een contract met een gecertificeerde arbodienst afsluiten, maar u kunt ook kiezen voor een eigen regeling. Kiest u voor een eigen regeling? Dan bepaalt u zelf welke deskundige u helpt bij uw verzuimbeleid. U kunt alleen voor een eigen regeling kiezen als de ondernemingsraad of een andere vertegenwoordiging van uw personeel het daarmee eens is. U legt de afspraken die u maakt vast in de cao.

 

Kort of langdurig ziek

Is uw werknemer korter of langer dan 4 weken ziek? U meldt uw zieke werknemer altijd aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Maar u krijgt niet altijd direct te maken met UWV.

 • Kort ziek (minder dan 4 weken)

Stel uw werknemer heeft griep. Dan hoeft u hem alleen ziek te melden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Aan UWV hoeft u geen gegevens door te geven. U hoeft ook geen re-integratieverslag aan te leggen. Natuurlijk houdt u wel contact met uw zieke werknemer. Dan weet u wanneer u weer op hem kunt rekenen.

Let op: heeft uw werknemer recht op een Ziektewet-uitkering? Meld hem dan wel ziek bij UWV.

 • Lang ziek (meer dan 4 weken)

Verwacht u dat uw werknemer voorlopig niet kan werken? Meld hem dan ook ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts maakt binnen 6 weken een Probleemanalyse. Op basis van de Probleemanalyse gaat u met uw werknemer in gesprek over zijn re-integratie. U maakt samen een Plan van aanpak, en u voert dit samen uit. Een arbodienst of re-integratiebedrijf kan u hierin ondersteunen.

Ziek melden bij UWV doet u als uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is: de 42e-weekmelding.

 • Vervroegd WIA

Soms is al eerder duidelijk dat uw werknemer helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of ongeval. Hij kan dan vervroegd WIA aanvragen.

Uw werknemer krijgt alleen vervroegd WIA als de bedrijfsarts of arbodienst heeft verklaard dat uw werknemer:

 • niet meer kan werken, en;
 • niet meer beter wordt.

Krijgt uw werknemer vervroegd WIA? Dan geldt het volgende:

 • U heeft voor uw werknemer geen re-integratieverplichtingen meer.
 • U moet het loon 2 jaar (104 weken) doorbetalen. U mag de uitkering wel van zijn loon aftrekken.

 

Invullen verklaring bedrijfsarts

Op tijd aanvragen

Uw werknemer kan de uitkering vanaf 3 weken ziekte aanvragen. Beslist UWV dat hij de uitkering krijgt? Dan gaat deze 10 weken na de aanvraag in. Uw werknemer kan tot de 68e ziekteweek vervroegd een WIA-uitkering aanvragen. De uitkering gaat dan na de 78e week in. Vraagt de werknemer pas na 68 weken een WIA-uitkering aan? Dan kan hij deze uitkering pas krijgen als hij bijna 2 jaar ziek is (104 weken). In week 88 krijgt hij hierover een brief.

Let op: uw werknemer mag maar 1 keer een vervroegde aanvraag doen. Als deze wordt afgewezen, dan kan hij daarna niet nog eens een vervroegde aanvraag insturen. Ook niet als zijn gezondheidssituatie na de eerste aanvraag verder is verslechterd.

 

Ziek melden bij UWV: 42e-weeksmelding

U hoeft alleen een ziekmelding bij UWV te doen als uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is: de 42e-weeksmelding. Verder blijft u samen werken aan de re-integratie. Alle documenten waarin u de re-integratieafspraken vastlegt, bewaart u. Uw werknemer krijgt van alles een kopie. Hij heeft deze documenten nodig als hij na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag gaat doen.

Ziek melden in de 42e week doet u via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.

Doorgeven 42e-weeksmelding

Heeft u nog geen toegang tot het werkgeversportaal? Gebruik dan het formulier ‘Aangifte van langdurige ziekte in de 42e week’. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

 

Stappenplan bij ziekte

Met het Stappenplan kunt u precies zien welke stappen u op welk moment moet nemen als uw werknemer ziek is.

 • Bijzondere situatie

  Als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt, mag hij bij u blijven werken. Wordt hij dan ziek, of was hij al ziek? Dan gelden er andere regels dan voor werknemers die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Mijn werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt en wordt ziek

Is uw werknemer op of na 1 januari 2016 ziek geworden? En heeft hij de AOW-leeftijd bereikt? Dan geldt het volgende: u betaalt uw werknemer vanaf de eerste ziektedag maximaal 13 weken minimaal 70% van zijn loon door. Is het loon van uw werknemer minder dan het minimumloon? Dan vult u het loon aan tot het minimum loon, maar wel in verhouding tot het aantal uren dat hij werkt. Hoeveel procent van het loon u precies betaalt, staat in de cao of in het arbeidscontract.

Loopt het contract van uw werknemer af terwijl hij nog geen 13 weken ziek is? Dan kunt u vanaf dat moment een Ziektewet-uitkering voor hem aanvragen bij UWV.

 • Re-integratie tijdens ziekte

Als uw werknemer ziek is, hoeft u voor uw werknemer niet op zoek te gaan naar passende arbeid bij een andere werkgever en u hoeft ook geen Plan van aanpak op te stellen. Ook hoeft u geen re-integratieverslag bij te houden. U moet wel:

 • de re-integratie van uw werknemer in uw eigen bedrijf bevorderen. U bekijkt samen wat hij nog kan doen en hoe hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan;
 • zo veel mogelijk zorgen dat uw werknemer eigen of passend werk kan doen.
 • Na 13 weken nog steeds ziek

Is uw werknemer na 13 weken nog steeds ziek? Dan mag u uw werknemer ontslaan. Maar u kunt ook ervoor kiezen om uw werknemer in dienst te houden en zijn loon vrijwillig door te betalen.

 • Mijn werknemer wordt binnen 4 weken weer ziek

Heeft uw werknemer zich beter gemeld en wordt hij binnen 4 weken weer ziek? Dan worden de beide ziekteperiodes bij elkaar opgeteld. De totale termijn van verplichte loondoorbetaling blijft dan 13 weken.

 • Mijn werknemer was al voor 1 januari 2016 ziek

  Als uw werknemer al ziek was voor 2016 gelden er andere regels dan wanneer uw werknemer na 1 januari ziek wordt.

Mijn werknemer was al ziek en bereikte de AOW-leeftijd voor 1 januari 2016

Heeft uw werknemer de AOW-leeftijd al bereikt voor 1 januari 2016? En was hij al voor 1 januari 2016 ziek? Als hij ook na die datum nog ziek is, betaalt u hem vanaf 1 juli 2016 nog maximaal 13 weken zijn loon door. Behalve als hiermee de termijn van 104 weken wordt overschreden. In dat geval betaalt u uw werknemer in totaal maximaal 104 weken zijn loon door.

Mijn werknemer was al ziek en bereikte de AOW-leeftijd na 1 januari 2016

Was uw werknemer voor 1 januari 2016 ziek? En bereikt hij de AOW-leeftijd tussen 1 januari 2016 en 1 juli 2016? Als hij ook na 1 januari 2016 ziek is, betaalt u hem vanaf 1 juli 2016 nog maximaal 13 weken zijn loon door. Behalve als hiermee de termijn van 104 weken wordt overschreden. In dat geval betaalt u uw werknemer in totaal maximaal 104 weken zijn loon door.

 

Mijn werknemer was al ziek voor de AOW-leeftijd

Was uw werknemer ziek voordat hij de AOW-leeftijd bereikte en is hij dat nog steeds nadat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan betaalt u uw werknemer nog maximaal 13 weken zijn loon door vanaf de dag dat hij de AOW-leeftijd bereikt. Behalve als hiermee de termijn van 104 weken wordt overschreden. In dat geval betaalt u uw werknemer in totaal maximaal 104 weken zijn loon door.

 

 

Gerelateerd

 

verzuimverzekering, verzuimverzekeringen, ziektekosten, ziekteverzuim,verzuimverzekering, verzuimverzekeringen, wachtgeld regelingen, juridische verzuimkosten, wet en regelgeving ziektekosten,