Tag: UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

UWV om compensatie, UWV krijgt veel vragen over compensatie,

29 september 2023 Uit

Premiedifferentiatie WW

Door 100% Werkgeverscoach

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW (versie september 2023)   Op de internetsite van Rijksoverheid is de septemberversie 2023 van het Kennisdocument Premiedifferentiatie…