Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

17 juni 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt per 2020 belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht.

 

hr scan hrm scan,basis scan,totaal scan,hr basic scan, hr total scan, personeelsscan, kosten scan premie scan, werkgeversscan, mkb scan, ondernemers scan,bedrijfsscan,

 

Arbeidsovereenkomst

Zo krijgen werknemers weer na drie jaar (in plaats van twee jaar) recht op een vast contract. Ook krijgen zij niet pas na twee jaar recht op een transitievergoeding bij onvrijwillig vertrek, maar meteen al.

Werkgevers kunnen een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter op grond van meerdere ontslaggronden en moeten werknemers met een nulurencontract of min-maxcontract jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Verder staan er nieuwe regels op stapel voor payrollmedewerkers en wordt de sectorpremie WW vervangen door een premie die afhangt van de aard van het contract.

 

 

Zie ook:

werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,