Tag: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De WAB is een uitwerking van de plannen die in het regeerakkoord van Kabinet-Rutte III zijn aangekondigd. Met de WAB zet het kabinet in op het verkleinen van de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid. Het kabinet beoogt dat het voor u als werkgever aantrekkelijker wordt om een vast contract aan te gaan en dat voor werknemers meer perspectief op zekerheid ontstaat.

Op het conceptwetsvoorstel kunnen alle inwoners van Nederland tot 7 mei 2018 reageren. De beoogde ingangsdatum van de WAB is 1 januari 2020. Wat zijn de belangrijkste maatregelen van de WAB voor u als werkgever?