Herzieningsverzoek terugwerkende kracht sectorindeling

Herzieningsverzoek terugwerkende kracht sectorindeling

14 februari 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Teveel betaalde premies, sectorindeling wijziging

Hebt u een verzoek ingediend om de sectorindeling met terugwerkende kracht te wijzigen en teveel betaalde premies terug te krijgen?

Dan bepaalt de datum waarop u het verzoek hebt ingediend of de Belastingdienst aan uw verzoek tegemoet kan komen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad.  

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen verzoeken die zijn ingediend:

  • tussen 29 juni 2018, 17.00 uur en 20 juni 2019
  • vanaf 20 juni 2019

Tussen 29 juni 2018, 17.00 uur en 20 juni 2019

Hebt u in bovenstaande periode een verzoek ingediend om de sectorindeling in het voordeel van de werkgever te herzien? Dan komt de Belastingdienst hier met terugwerkende kracht aan tegemoet, als de werkgever daarvoor in aanmerking komt. Dit geldt alleen als:

  • de Belastingdienst nog niet definitief heeft beslist op uw verzoek
  • u in beroep bent gegaan tegen de afwijzing van de Belastingdienst en de rechter nog niet definitief in de beroepsprocedure heeft geoordeeld

Vanaf 20 juni 2019

Hebt u op of na 20 juni 2019 een verzoek ingediend om de sectorindeling in het voordeel van de werkgever te herzien? Dan kan deze wijziging niet met terugwerkende kracht ingaan.

Uitspraak Hoge Raad

De voormalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regels over de sectorindeling gewijzigd met ingang van 29 juni 2018, 17.00 uur. Vanaf deze datum was het niet meer mogelijk om de sectorindeling met terugwerkende kracht te wijzigen en kon de werkgever teveel betaalde premies niet meer terugkrijgen. De Hoge Raad heeft op 24 september 2021 geoordeeld dat deze maatregel in strijd is met Europese wetgeving. De werkwijze van de Belastingdienst is daarom aangepast voor verzoeken die voor 20 juni 2019 zijn ingediend.

Arrest Hoge Raad

Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2021:1239

Meer informatie

Onderwerp 13 Nieuwsbrief Loonheffingen 2022

Gerelateerd bericht

Direct ingaande wijzigingen sectorindeling

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,