Tag: WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. Daarom komt het kabinet nu met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Om die reden presenteerde Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 april 2018 het concept wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans‘ (WAB), dat in internetconsultatie is gegaan.

Arbeidsmarkt , personeel,werknemers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt, werkgever werknemer,