Memo: gevolgen WAB voor WW-premie 2020

Memo: gevolgen WAB voor WW-premie 2020

5 juli 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Belastingdienst/team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (Oswo) heeft een memo gemaakt met informatie over de WW-premie die geldt per 1 januari 2020. De wijzigingen in deze premie zijn een gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

 

uitzendbureau, payrolling,payroll, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie, loonverwerking, loonverwerker, salarisverwerker, salarisverwerkers, flexwerkers, flexbanen

Op 25 juni ontvingen salarisprofessionals en softwareontwikkelaars deze informatie tijdens het zomercongres van team Oswo. Sprekers van UWV,  Ministerie van Sociale Zaken en Belastingdienst gaven een toelichting op de gevolgen van de WAB voor de aangifte loonheffingen.

De WAB geldt met ingang van 1 januari 2020. Deze wet heeft onder meer gevolgen voor de WW-premie. Werkgevers gaan minder WW-premie betalen voor werknemers die ze vast in dienst nemen. In welke sector een werkgever actief is, heeft geen invloed meer op de hoogte van de WW-premie.

 

Voorwaarden lage premie

De lage premie is van toepassing als u aan 3 voorwaarden voldoet:

  • er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • de arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd
  • er is geen sprake van een oproepovereenkomst

Voor onderstaande situaties is altijd de lage premie van toepassing:

  • werknemers met een leerovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
  • werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat tijdvak maximaal 48 verloonde uren (bij vierwekenaangifte) of 52 verloonde uren (bij maandaangifte) hebben
  • betalingen van uitkeringen werknemersverzekeringen door UWV, betalingen door eigenrisicodragers ZW en WGA en werkgeversbetalingen.

 

In het voorbeelden WAB leest u meer hierover en wat u moet aangeven in de aangifte loonheffingen. U vindt in de memo ook voorbeelden voor de verschillende situaties die mogelijk zijn.

 

 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), wab en flexwerkcontract, wab o-uren contract, oproepcontract wab, regels Wet arbeidsmarkt in balans ,