Kennisdocument oproep en WAB

Kennisdocument oproep en WAB

10 augustus 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het ‘Kennisdocument oproep in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans’ gaat in op de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht over ‘oproep’. Ook staat er informatie in over de verduidelijking van 1 juli 2021 over de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In het kennisdocument leest u een antwoord op de volgende vragen:

  • Leidt overwerk tot een oproepovereenkomst?
  • Geldt voor parttimers die regelmatig overwerken dat een aanbod voor een vaste arbeidsomvang moet worden gedaan na 12 maanden?
  • Tellen alle typen arbeidsovereenkomsten mee voor de berekening voor de periode van 12 maanden waarna een aanbod moet worden gedaan?
  • Een contract met een jaarurennorm is geen oproepovereenkomst. Maar is een jaarurennorm niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag?
  • Hoe moet de oproep- en afzegtermijn van 4 (kalender)dagen in lid 2 en 3 worden geïnterpreteerd?
  • Hoe kan de werknemer de werkgever informeren over opvolgend werkgeverschap en in hoeverre mag de werkgever daarop vertrouwen?
  • In de 13e maand van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever een vaste arbeidsomvang aanbieden, waarbij geen sprake mag zijn van een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Wanneer gaat de nieuwe arbeidsomvang gelden?
  • Op grond van lid 5 moet een aanbod worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang die minimaal gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen 12 maanden. Bij de bepaling van de gemiddelde omvang gaat het om alle verloonde uren (ook ingetrokken uren). Stel dat door veelvuldige intrekking van uren het gemiddelde arbeidsomvang hoger ligt dan toegestaan volgens de Arbeidstijdenwet. Hoe moet dan worden gehandeld?
  • Mag een werkgever een oproepkracht verplichten op een andere locatie te werken?

 

Het ‘Kennisdocument oproep in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans’ kunt u downloaden op rijksoverheid.nl.

Gerelateerde handreiking

Praktijkvoorbeelden oproepovereenkomsten

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL