Vanaf 2022 STAP-budget, aftrek studiekosten vervalt

Vanaf 2022 STAP-budget, aftrek studiekosten vervalt

11 augustus 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) komt te vervallen per 1 januari 2022. Daarvoor komt in de plaats het STAP-budget voor opleiding en ontwikkeling.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget). Hiermee wil de overheid natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt helpen zich te ontwikkelen om hun positie te verbeteren. De huidige belastingaftrek voor studiekosten (scholingsuitgaven) komt vanaf belastingjaar 2022 te vervallen. Het STAP-budget dat hiervoor in de plaats komt is een beperkter uitgavenregeling.

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen, die zich willen ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek door studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Aanvragen STAP-budget

De aanvraag van het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 via het STAP-portaal van UWV. UWV controleert en betaalt na goedkeuring het budget rechtstreeks aan de opleider.

Wel vrijstelling loonheffingen

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken. De notitie Scholingskosten in de loonheffingen helpt u om bij scholingsbudgetten de fiscale regels juist toe te passen.

Meer informatie

In Aftrek studiekosten vervalt vanaf 2022 en wordt STAP-budget en op de internetsite van UWV vindt u een pagina met meer informatie. U leest daar meer over bijvoorbeeld wat het inhoudt als uw klant een opleiding wil volgen via STAP, wat de voorwaarden zijn als hij een opleiding wil aanbieden of wat u kunt regelen via het STAP-portaal. Meer informatie over de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven leest u op rijksoverheid.nl.

 

Gerelateerd

2022 ‘STAP-budget’ voor iedere werknemer

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,