Code reden einde arbeidsovereenkomst bij stagiair

Code reden einde arbeidsovereenkomst bij stagiair

9 augustus 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Bij een stagiair in fictieve dienstbetrekking levert u geen ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ aan bij het einde van de stage. Dit doet u alleen als de stagiair in echte dienstbetrekking werkzaam was.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Ontvangt een stagiair een beloning die niet marktconform is, dan is hij in fictieve dienstbetrekking. Voor deze stagiair vult u code 7 in bij ‘Code aard arbeidsverhouding’. Bij gebruik van deze code levert u bij het einde van de stage geen ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ aan.

Let op!

U mag in deze situatie niet code 99 gebruiken. Mogelijk vraagt uw salarissoftware wel om een code. Dit is niet juist, maar de Belastingdienst keurt de aangifte daar niet op af. Ook verstuurt de Belastingdienst geen terugkoppelrapport naar de werkgever. Mogelijk verandert dat in de toekomst.

Stagiair in echte dienstbetrekking

Ontvangt een stagiair een marktconforme beloning, dan is hij in echte dienstbetrekking. In de aangifte gebruikt u ‘Code aard arbeidsverhouding’ 1 (arbeidsovereenkomst).

Bij beëindiging van deze arbeidsovereenkomst vult u een ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ in. Welke code u moet gebruiken, hangt af van de situatie. Bij het einde van de stage is dat meestal code 30 (einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).

UWV

Door het invullen van de ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ bij een echte dienstbetrekking, heeft UWV inzicht in de reden van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. UWV kan zo op een juiste manier het recht op een uitkering van de werknemersverzekeringen vaststellen.

In de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021 leest u op pagina 61 in welke situaties u de ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ moet gebruiken.

Meer informatie

Gerelateerde handreiking

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,