Geen herziening WW-premie bij overwerk in 2021

Geen herziening WW-premie bij overwerk in 2021

11 juli 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Ook in 2021 hoeft u de lage WW-premie niet te herzien bij overwerk. Voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt, betaalt een werkgever net als vorig jaar de lage WW-premie.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Door de coronacrisis werd in 2020 het onderdeel over herziening van de premiedifferentiatie WW tijdelijk aangepast. Deze aanpassing geldt ook in 2021. Het gaat om de volgende situaties:

  • Een werknemer heeft een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week.
  • De werkgever verloont 30% meer uren dan het aantal uren waarvoor de werknemer een contract heeft.

Voor alle sectoren

Door de coronacrisis is in sommige sectoren veel overwerk nodig, zoals in de zorg. Als u de lage WW-premie moet herzien bij overwerk, kan dat nadelige gevolgen hebben. Daarom hoeft geen enkele werkgever over het jaar 2020 en 2021 met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen bij overwerk. Dit geldt voor alle sectoren.

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden.

In dit Kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

Meer informatie

Vraag 2.17 Kennisdocument premiedifferentiatie WW

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,
Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.