Kosten invullen aangifte IB en ET-kosten

Kosten invullen aangifte IB en ET-kosten

8 juli 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Ontvangt een buitenlandse werknemer een vergoeding voor het laten invullen van zijn aangifte inkomstenbelasting? Als dit extraterritoriale kosten zijn, dan geldt hiervoor een gerichte vrijstelling.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Er is sprake van extraterritoriale kosten (ET-kosten) als de werknemer extra kosten maakt voor het laten invullen van zijn aangifte inkomstenbelasting (aangifte IB). Dit is het geval als het invullen van de aangifte IB duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land van herkomst.

Geen factuur

Hebt u geen of een onvoldoende gespecificeerde factuur van de kosten? Voor de waarde van het loonvoordeel mag u in 2021 dan uitgaan van een maximumbedrag van € 1.000. Met ingang van het jaar 2022 gaat u uit van de factuurwaarde. Als u dan geen of een onvoldoende gespecificeerde factuur hebt, moet u de waarde van het loon in natura zelf berekenen. Hiervoor kunt u een opgevraagde specificatie gebruiken.

Wat zijn kosten voor de aangifte IB?

Het gaat om de volgende kosten:

 • kosten voor het doen van aangifte
 • kosten voor het aanvragen van een voorlopige aanslag
 • kosten voor de beoordeling van de opgelegde aanslag(en)
 • eventuele kosten om ervoor te zorgen dat met het juiste formulier aangifte wordt gedaan

Onder de kosten voor de aangifte vallen niet:

 • kosten voor bezwaar en beroep
 • kosten voor de aangifte inkomstenbelasting van de partner van de werknemer en voor de eventuele buitenlandse aangifte
 • kosten voor advisering op het gebied van huisvesting en andere advieskosten

Wanneer geldt de gerichte vrijstelling?

Hieronder vindt u 4 situaties waarin u leest welk deel van de vergoeding belast loon is en voor welk deel een gerichte vrijstelling geldt.

 1. Moet de werknemer alleen in Nederland aangifte doen? En zijn de kosten daarvoor hoger dan de kosten voor de aangifte in het land van herkomst door een belastingadviseur? Dan zijn de extra kosten ET-kosten en gericht vrijgesteld. De rest is belast loon.
 2. Moet de werknemer alleen aangifte doen in het land van herkomst? Dan is een vergoeding van de kosten daarvoor belast loon. Zijn de kosten voor die aangifte hoger doordat de werknemer in Nederland werkt? Dan zijn de extra kosten ET-kosten en gericht vrijgesteld. De rest is belast loon.
 3. Moet de werknemer in Nederland én in het land van herkomst aangifte doen? Dan zijn de kosten voor de Nederlandse aangifte ET-kosten en gericht vrijgesteld. De kosten voor de aangifte in het land van herkomst zijn belast loon. Zijn de kosten in het land van herkomst hoger doordat de werknemer in Nederland werkt? Dan zijn de extra kosten ET-kosten en gericht vrijgesteld. De rest is belast loon.
 4. Zendt u een Nederlandse werknemer uit naar het buitenland en moet hij daar aangifte doen? Dan zijn de kosten voor de buitenlandse aangifte ET-kosten en gericht vrijgesteld.

Voorbeeld

Een werknemer komt vanuit Frankrijk in Nederland werken. U vergoedt de kosten voor zijn Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, € 1.500 (inclusief btw). De werknemer hoeft geen aangifte inkomstenbelasting in Frankrijk te doen. Een Frans belastingadvieskantoor zou voor die aangifte € 1.200 (inclusief btw) in rekening brengen. Van de € 1.500 die u voor de Nederlandse aangifte vergoedt, is dus € 1.200 belast loon en € 300 gericht vrijgesteld als extraterritoriale kosten.

Let op!

Past u de 30%-regeling toe? En vergoedt u daarnaast de extra kosten voor het laten invullen van de aangifte IB? Dan geldt hiervoor geen gerichte vrijstelling en is dit belast loon.

Eindheffingsloon

Als voldaan wordt aan de gebruikelijkheidstoets, dan mag u het belaste loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt dan ten laste van de vrije ruimte.

Meer informatie

Paragraaf 19.4.3 Handboek Loonheffingen

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,