Tag: 30% regeling

De 30%-regeling is de informele naam voor de vrije vergoeding van extraterritoriale kosten in de Wet op de loonbelasting 1964. De regeling is bedoeld om de kosten die werknemers maken om te verhuizen en te integreren te dekken. De facto poogt de regeling hoogopgeleiden en experts naar Nederland te halen, en ze wordt dan ook vaak als wig bij salarisonderhandelingen gebruikt.

30-regeling, 30-regeling 2019, 30% regeling,30% regeling 2019, regeling naar 5 jaar,30 regeling 2019 overgangsregeling,30 regeling 2019 belastingdienst