Ontslag of toch in de wacht voor WAB?

Ontslag of toch in de wacht voor WAB?

14 mei 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. In de WAB zijn de volgende maatregelen opgenomen:

  • Werknemers krijgen weer na drie jaar (in plaats van twee jaar) recht op een vast contract.
  • Werknemers krijgen vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding en niet pas na twee jaar dienstverband. Daarnaast bouwen werknemers geen hogere transitievergoeding meer op als ze langer dan tien jaar in dienst zijn geweest.
  • Werkgevers krijgen een nieuwe ontslaggrond om werknemers te ontslaan: de i-grond. Met deze mogelijkheid kunnen zij een ontbindingsverzoek indienen vanwege verschillende ontslaggronden.
  • Werkgevers moeten jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een werknemer met een nulurencontract of min-maxcontract. Daarnaast is een oproepkracht straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als hij minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen is.
  • Payrollwerknemers krijgen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers die direct in dienst zijn bij de werkgever. Daarnaast kunnen payrollbedrijven straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers.
  • Werkgevers moeten een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract. De sectorpremie WW komt te vervallen.

 

De bedoeling is dat de WAB per 1 januari 2020 in werking treedt.

 

Gerelateerd:

 

loon, salaris, inkomen,verdienste, werk na inkomen, lonen, salarissen, verloning, loonadministratie,salarisadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerker, loonverwerker,