Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen (WAB)

5 februari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 19 februari 2019 de procedure.

De volgende amendementen en moties zijn ingediend.

 

Amendementen;

 • Amendement over het gelijktrekken van de pensioenpremie – ingetrokken,
 • Amendement over een gelijke pensioenregeling voor payrollers – ingetrokken,
 • Gewijzigd amendement over interne scholing – ingetrokken,
 • Gewijzigd amendement over een regeling voor jongeren – ingetrokken,
 • Gewijzigd amendement over uitzonderingen i.v.m. seizoenswerk – ingetrokken,
 • Amendement over wijzigen wetsvoorstel in “Wet arbeidsmarkt uit balans” – verworpen,
 • Amendement over het vervangen van de vierdagentermijn – verworpen,
 • Gewijzigd amendement over een contract met vaste arbeidsomvang van rechtswege – verworpen,
 • Gewijzigd amendement over een arbeidsomvang van rechtswege na 12 maanden – verworpen,
 • Gewijzigd amendement over arbeidsrecht seizoensarbeid – aangenomen,
 • Amendement over arbeidsrecht 21-minners – verworpen,
 • Nader gewijzigd amendement over het niet wijzigen van de proeftijdbepalingen – aangenomen,
 • Amendement over het niet verlengen van de ketenbepaling – verworpen,
 • Amendement over een uitzondering voor het primair onderwijs – verworpen,
 • Amendement over het niet versoepelen van het ontslagrecht – verworpen,
 • Amendement over vergoedingen bij ontslag – verworpen,
 • Amendement over meer ruimte voor maatwerk bij vergoeding – verworpen,
 • Amendement over het verhogen van de vergoeding bij cumulatiegrond – verworpen,
 • Amendement over verhoogde opbouw transitievergoeding – verworpen,
 • Amendement over de allocatiefunctie toevoegen ipv payroll – verworpen,
 • Amendement over premie 21-minners – aangenomen,
 • Amendement over premie seizoensarbeid – verworpen.

 

Moties;

 • Motie over onderzoek naar de invoering van de cumulatiegrond – verworpen,
 • Motie over vormen van contracting – aangenomen,
 • Motie over verplichtingen voor de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling – aangenomen,
 • Motie over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb – aangenomen,
 • Motie over het gesprek blijven voeren met sociale partners over de seizoensarbeid – aangenomen,
 • Motie over een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten – aangenomen,
 • Motie over de uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling – aangenomen,
 • Motie over de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers verkorten van twee naar één jaar – verworpen,
 • Motie over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie – aangenomen,
 • Motie over het gebruik van uitzendconstructies zonder rechtenopbouw – aangenomen,
 • Motie over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling – aangenomen,
 • Motie over een billijke vergoeding bij verwijtbaar handelen van de werkgever – verworpen,
 • Motie over intensiveren van het arbeidsmarktbeleid voor ouderen – verworpen.

 

Reactie werkgevers

VNO-NCW en MKB-Nederland en de betreffende brancheorganisaties zijn blij dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage WW-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet! die ondernemingsorganisaties sinds december voeren tegen enkele maatregelen in de WAB die tijdelijk werk duurder maken, onder meer via premiedifferentiatie in de WW.

De ondernemingsorganisaties hadden graag ook gezien dat het lage WW-tarief voor seizoenswerk zou zijn geregeld. Dit blijkt uitvoeringstechnisch echter niet mogelijk, maar dankzij een motie is wel de deur voor een oplossing opengezet.

De ondernemersorganisaties zijn tevreden met de cumulatiegrond in het ontslagrecht, die werkgevers de mogelijkheid geeft meerdere redenen voor ontslag combineren.

 

uitzendbureau, payrolling,payroll, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie, loonverwerking, loonverwerker, salarisverwerker, salarisverwerkers,