Hoge of lage WW-premie?

Hoge of lage WW-premie?

10 september 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Voor werknemers met een vast contract geldt met de komst van de WAB op 1 januari 2020 een lagere WW-premie. Maar om te voorkomen dat kleine, vaste contracten worden gebruikt om (bijvoorbeeld) fulltime oproepwerk te maskeren, geldt de hoge WW-premie toch als een werknemer in een kalenderjaar 30 procent of meer verloonde uren heeft dan de overeengekomen arbeidsomvang. Dit is hoe u berekent of daar bij uw werknemer sprake van zal zijn.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Overeengekomen arbeidsomvang

Een vaste arbeidsovereenkomst bevat ook een overeengekomen arbeidsduur. Meestal wordt dat in het contract opgenomen als het (gemiddeld) aantal uren per week. Toch komt het onder parttimers regelmatig voor dat zij meer uren werken dan de uren die zij contractueel zijn overeengekomen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze overwerken, een zieke collega vervangen of als ze tijdelijk aan een project worden toegevoegd. In die gevallen is er een verschil tussen de verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang. Als dat verschil per kalenderjaar minder is dan 30 procent kunt u gewoon de lage WW-premie blijven hanteren. Pas als het verschil 30 procent of groter is, zijn er gevolgen aan verbonden. De werkgever moet dan de hoge WW-premie afdragen over het hele kalenderjaar of over de tijd dat de arbeidsovereenkomst gedurende het kalenderjaar heeft bestaan.

 

Verloonde uren berekenen

Als salarisadministrateur zult u moeten bijhouden of er bij uw werknemers sprake is van een dergelijk verschil. Daartoe berekent u de verhouding tussen de overeengekomen arbeidsomvang en de daadwerkelijk verloonde uren gedurende het kalenderjaar.

Om te berekenen of deze situatie op een werknemer van toepassing is, moet de verhouding tussen het aantal verloonde uren en de totale overeengekomen arbeidsomvang in een kalenderjaar worden berekend. De verloonde uren mag u gewoon bij elkaar optellen. De overeengekomen arbeidsomvang hangt samen met uw aangiftetijdvak.

Hoe dat werkt leest u in het artikel: ‘berekening overeengekomen arbeidsomvang per tijdvak’.

 

Rekenvoorbeeld geen significante overschrijding

We beginnen met de gemakkelijkste situatie. Namelijk een aangifte tijdvak van een maand en een vast contract voor 24 uur per week, dat in die maand met slechts 6 uur wordt overschreden.

Allereerst berekent u de overeengekomen arbeidsomvang per maand. Daartoe berekent u 24 uur x 13 (weken in een kwartaal) en deelt u het getal vervolgens door 3 om tot een arbeidsomvang per maand te komen.

Vervolgens vermenigvuldigt u weer met 12 (maanden in een jaar) In dit geval:

24 x 13 = 312

312 / 3 = 104

104 x 12 = 1.248 uur.

Uit de loonadministratie blijkt dat er 1.320 uren zijn verloond.

(1.320 /1.248) – 1 = 5,77 procent. U rondt af op een heel getal. In dit geval mag de lage WW-premie dus gehanteerd worden.

Rekenvoorbeeld overschrijding verloonde uren

Stel dat in hetzelfde voorbeeld blijkt dat er 1.685 verloonde uren bekend zijn bij de loonadministratie.

Dan nemen we weer dezelfde overeengekomen arbeidsomvang van 1.248.

(1.685 / 1.248) – 1 = 35,02 procent. U rondt af op een rond getal. Nu moet dus de hoge WW-premie met terugwerkende kracht worden gehanteerd.

Rekenvoorbeeld aangiftetijdvak 4 weken

Als voor dezelfde werknemer nu geldt dat de loonadministratie een aangiftetijdvak van 4 weken hanteert, werkt de berekening iets anders.

De overeengekomen arbeidsomvang per 4 weken is:

24 x 4 = 96 uur en 96 x 13 (aangifte tijdvakken) = 1.248 uur per kalenderjaar.

Voor de rest van de berekeningen hanteert u de bovenstaande methode weer.

 

Let op: meer dan 35 uur per week

De lage WW-premie hoeft niet opnieuw te worden berekend als de overeengekomen arbeidsomvang 35 uur of meer is in een kalenderjaar. Om dat te berekenen hoeft u alleen maar de totale arbeidsomvang te delen door de duur van de dienstbetrekking gedurende het kalenderjaar in weken (of de periode dat er een dienstbetrekking was).

U berekent de hoeveelheid weken van een arbeidsovereenkomst tijdens een kalenderjaar door de kalenderdagen door 7 te delen en af te ronden op 2 decimalen na de komma.

 

Rekenvoorbeeld bij een contract van meer dan 35 uur

Een werknemer heeft in de eerste 3 maanden van het kalenderjaar een arbeidsovereenkomst van 20 uur per week. Daarna gaat hij 40 uur per week werken. We gaan in dit voorbeeld uit van een loonaangiftetijdvak van een maand.

Hoeveel was nu de overeengekomen arbeidsomvang?

De eerste 3 maanden geldt:

20 x 13 /3 = 86,67 uur per maand

Voor de 9 maanden daarna geldt:

40 x 13 / 3 = 173,33 uur per maand.

De overeengekomen arbeidsomvang = (3 x 86,67 = 260) + (9 x 173,33 = 1.560) = 1.820 uur per kalenderjaar.

De arbeidsovereenkomst heeft het gehele kalenderjaar (365 dagen) geduurd: 365/7 = 52,14.

1.820 / 52,14 = 34,91. Dit getal mag worden afgerond op een heel getal. De werknemer heeft dus gemiddeld 35 uur per week gewerkt. De WW-premie voor deze werknemer wordt niet herzien.

 

Gerelateerd:

 

werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,