Kennisdocument Premiedifferentiatie WW beschikbaar

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW beschikbaar

10 september 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

In het kennisdocument vindt u 18 vragen en antwoorden

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ‘Kennisdocument Premiedifferentiatie WW‘ gepubliceerd.

 

wab checklist 2020, rijksoverheid,belastingdienst, wab, arbeidsmarkt, payrolling, arbeidscontracten, uitzendbureau,

Ook staan er praktijkvoorbeelden in en een handig stroomschema.

Vanaf 1 januari 2020 is de hoogte van de premie WW afhankelijk van de aard van het arbeidscontract. Voor een vast contract geldt de lage premie, voor een flexibel contract de hoge premie.

In het kennisdocument leest u meer over de voorwaarden en hoe u dit moet verwerken in de aangifte loonheffingen.

De premiedifferentiatie WW is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De sectorindeling voor de premieheffing WW vervalt per 2020.

 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), wab en flexwerkcontract, wab o-uren contract, oproepcontract wab, regels Wet arbeidsmarkt in balans ,

U vindt Kennisdocument Premiedifferentiatie WW op rijksoverheid.nl.

 

 

Gerelateerde bericht

 

Regering, overheid, Den Haag beleidsbestuur, beleidsmakers, overheid, rijksoverheid, bealstingen, bestuursorgaan den haag, wet en regelgeving, parlement, tweede kamer,