Hoe u de overeengekomen arbeidsomvang berekent?

Hoe u de overeengekomen arbeidsomvang berekent?

9 september 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Met de komst van de WAB wordt het belang van de juiste rekenmethode voor het berekenen van de overeengekomen arbeidsomvang weer eens onderstreept.

Weet u nog hoe het zit?

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De manier waarop u de overeengekomen arbeidsomvang berekent, hangt samen met het door u gekozen aangifte tijdvak.

Er zijn 5 opties:

  1. aangiftetijdvak van 4 weken
  2. aangiftetijdvak van een maand
  3. aangifte tijdvak van een kwartaal
  4. aangiftetijdvak van een half jaar
  5. aangiftetijdvak van een jaar.

U mag de uitkomsten van de onderstaande berekeningen afronden op 2 cijfers na de komma.

 

Overeengekomen arbeidsomvang per 4 weken berekenen

De arbeidsomvang per 4 weken is gemakkelijk te berekenen. U neemt het aantal contracturen per week (zie hiervoor de loonaangifte) en u vermenigvuldigt dit getal met 4.

Rekenvoorbeeld:

Manon heeft een arbeidsovereenkomst voor 16 uur per week. Haar overeengekomen arbeidsomvang is dus 4 x 16 = 64 uur. Wilt u weten wat haar arbeidsomvang is per kalenderjaar? Vermenigvuldig de uitkomst met 13. Er zijn immers 13 aangiftetijdvakken per jaar. 13 x 64 = 832 uur per kalenderjaar.

 

Overeengekomen arbeidsomvang per maand berekenen

Om de overeengekomen arbeidsomvang per maand te berekenen hanteert u het aantal contracturen zoals opgegeven op de loonaangifte. Dit getal vermenigvuldigt u met 13 en deelt u daarna door 3.

Rekenvoorbeeld:

Wim heeft een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week. Zijn overeengekomen arbeidsomvang is dus (40 x 13) / 3 = 173,33 uur per maand. Zijn arbeidsomvang per kalenderjaar berekent u door dit getal met 12 te vermenigvuldigen: 173,33 x 12 = 2.080 uur per kalenderjaar.

 

Overeengekomen arbeidsomvang per kwartaal berekenen

Om de overeengekomen arbeidsomvang per kwartaal te berekenen hanteert u het aantal contracturen zoals opgegeven op de loonaangifte. Dit getal vermenigvuldigt u met 13.

Rekenvoorbeeld:

Gerrit heeft een arbeidsovereenkomst voor 28 uur per week. Zijn overeengekomen arbeidsomvang is dus 28 x 13 = 364. Zijn arbeidsomvang per kalenderjaar berekent u door dit getal met 4 te vermenigvuldigen: 364 x 4 = 1.456 uur per kalenderjaar.

 

Overeengekomen arbeidsomvang per half jaar berekenen

Om de overeengekomen arbeidsomvang per half jaar te berekenen hanteert u het aantal contracturen zoals opgegeven op de loonaangifte. Dit getal vermenigvuldigt u met 26.

Rekenvoorbeeld:

Iris heeft een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week. Zijn overeengekomen arbeidsomvang is dus 32 x 26 = 832. Zijn arbeidsomvang per kalenderjaar berekent u door dit getal met 2 te vermenigvuldigen: 832 x 2 = 1.664 uur per kalenderjaar.

 

Overeengekomen arbeidsomvang per jaar berekenen

Om de overeengekomen arbeidsomvang per half jaar te berekenen hanteert u het aantal contracturen zoals opgegeven op de loonaangifte. Dit getal vermenigvuldigt u met 52.

Rekenvoorbeeld:

Arie heeft een arbeidsovereenkomst voor 8 uur per week. Zijn overeengekomen arbeidsomvang per jaar is dus 8 x 52 = 416 uur per jaar.

 

Overeengekomen arbeidsomvang voor deel van tijdvak berekenen

Als een medewerker zijn contract opzegt, ontstaat vaak een situatie waarin de arbeidsovereenkomst niet langer een volledig aangiftetijdvak omvat. In dat geval berekent u de overeengekomen arbeidsomvang door het aantal kalenderdagen dat de dienstbetrekking in het aangiftetijdvak heeft bestaan te vermenigvuldigen met de uren per week en te delen door 7.

Rekenvoorbeeld:

Hans zegt zijn arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week op per maandag 18 november 2019. Zijn werkgever hanteert een aangiftetijdvak van een maand. Hans is 17 dagen in november in dienst geweest. (40 x 17) / 7 = 97,14 uur.

 

Ander contract gedurende het jaar

Als een medewerker gedurende het kalenderjaar meer of minder gaat werken, berekent u de overeengekomen arbeidsomvang door het totaal van alle aangiftevakken in het kalenderjaar bij elkaar op te tellen.

Rekenvoorbeeld:

Margriet zal per 14 oktober meer gaan werken. Haar huidige contract is voor 32 uur, haar nieuwe contract is voor 36 uur. Haar werkgever hanteert een aangiftetijdvak van een maand. De eerste 9 maanden (3 kwartalen) heeft zij 1.248 uur aan overeengekomen arbeidsomvang (32 x 13 x 3). In oktober heeft zij 13 dagen onder het oude contract met 59,43 uur (32 x 13 / 7). Vervolgens geldt daarna 92,57 uur (18 x 36 /7) voor de resterende 18 dagen van oktober onder het nieuwe contract. In november en december geldt dat zij maandelijks 173,33 (40 x 13 /3 ) aan overeengekomen arbeidsomvang had. Haar totale overeengekomen arbeidsomvang dat kalenderjaar is dus: 1.248 + 59,43 + 92,57 + 173,33 + 173,33 = 1.746,66 uur.

 

Let op

Er gelden speciale instructies van de Belastingdienst bij het invullen van de contracturen in de loonaangifte als het contract gedurende het tijdvak verandert. Meestal moet worden uitgaan van de situatie op de laatste dag van het aangiftetijdvak of de laatste dag van de dienstbetrekking.

 

 

Gerelateerd:

succes vrouwen, beter met vrouwen, meer geld vrouwen, beter loon vrouwen, hogere lonen vrouwen, meer geld voor vrouwen,