Tag: loonaangifte

en werkgever moet iedere maand of elke vier weken aangifte doen voor de loonheffingen. Hieronder vallen de premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De werkgever moet de aangifte maximaal na één maand waarop de aangifte betrekking heeft, hebben gedaan. De loonaangifte is pas volledig afgerond als de betaling van de werkgever is ontvangen door de Belastingdienst.