Eigenrisicodrager worden?

Eigenrisicodrager worden?

7 september 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Geef dat dan ook aan!

Om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA moeten werkgevers een garantieverklaring indienen bij de Belastingdienst. Deze verklaring wordt afgegeven door de bank of verzekeraar. Maar wat als, buiten de schuld van de werkgever om, die verklaring te laat wordt ingeleverd? Terwijl de aanvraag wel is gedaan. Zit hij dan toch voor 3 jaar vast aan de publieke verzekeringen? Nee, stelt de advocaat-generaal Wattel nu. De Belastingdienst had eerst navraag moeten doen bij de werkgever naar aanleiding van het uitblijven van de garantieverklaring.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

WGA en ZW premieberekeningen per 1 januari 2020 wijzigen

De casus

Een bv draagt al enige tijd het eigen risico voor de WGA voor werknemers met een vast dienstverband. Het bedrijf wil dat eigen risico uitbreiden met een eigen risico voor werknemers met een flexibel dienstverband. Daartoe moest opnieuw een garantieverklaring van de verzekeraar, voor beide vormen van het eigen risico, worden overlegd. Toen die verklaring buiten de schuld van de werkgever niet werd opgeleverd, werd het bedrijf niet alleen voor de flexibele arbeidskrachten verplicht publiek verzekerd, maar ook voor de vaste werknemers. Het bedrijf tekende beroep aan en het Hof gaf ze gelijk. Het ontbreken van de garantieverklaring mocht niet voor rekening komen van de bv. De staatssecretaris ging in cassatie, maar dat mocht niet baten.

Premies WGA en ZW 2020

De bedoeling van de wetgever

Wattel meent dat de wetgever het aanvragen van eigenrisicodragerschap juist makkelijker wilde maken dan de gebruikelijke aanvraagprocedure. Werkgevers, de verzekeraars en de belastingdienst hebben immers minder werk als zij alleen een extra garantieverklaring hoeven op te leveren. Daarom is het gegeven of binnen de termijn iets is binnengekomen waaruit de fiscus had kunnen afleiden dat de bv het bestaande eigenrisicodragerschap wilde voortzetten beslissend. Of in deze zaak iets dergelijks is binnengekomen is niet onderzocht, dus moet dat onderzoek alsnog worden gedaan. Als de belastinginspecteur uit een begeleidend schrijven of andere informatiedragers had kunnen concluderen dat de werkgever eigenrisicodrager wilde blijven, had hij de gelegenheid moeten bieden om de benodigde garantieverklaring alsnog aan te bieden.

Eigen risico-dragers géén bestuursorgaan

Wat voor de loonadministratie

Het aanvragen van eigenrisicodragerschap dient secuur te gebeuren. Een garantieverklaring van de verzekeraar is hierbij van groot belang voor de toewijzing. Als deze verklaring uitblijft, ondanks aandringen van de werkgever bij de verzekeraar, dient in de aanvraag in elk geval aangegeven te worden dat de werkgever eigenrisicodrager wil worden en/of blijven. Dat kan op een formulier, in een begeleidend schrijven of door middel van het document waaruit blijkt dat de garantieverklaring is opgevraagd. Daarnaast dient andere informatie die in die richting wijst ook zo veel mogelijk al aangeboden te worden. Mocht er dan discussie ontstaan, kan de werkgever met deze uitspraak in de hand mogelijk toch nog eigenrisicodrager worden.

Eigenrisicodragerschap!

 

 

analyse, hr management, risico-inventarisatie, risico evaluatie,