Inkomstenverhouding per 1 januari 2021

Inkomstenverhouding per 1 januari 2021

6 september 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het begrip Inkomstenverhouding (IKV) komt in diverse regelingen en besluiten voor. Het kabinet heeft het voornemen om per 1 januari 2021 een definitie van het begrip IKV op te nemen in een gewijzigd Besluit SUWI.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De hoofdlijn voor de definitie zal worden gebaseerd op de administratieve voorschriften in het Handboek LH en de gegevensspecificaties loonaangifte.

 

In het najaar vindt publicatie van het conceptbesluit voor internetconsultatie plaats. Ook u als salarisprofessional kunt reageren via op het concept gewijzigd Besluit SUWI.

 

Meer informatie over aanleiding en proces leest u in het memo ‘ Wettelijke definitie van inkomstenverhouding ’ van ministerie van SZW, werkgroep inkomstenverhouding (IKV).

 

Bron:Overheid

 

Gerelateerd:

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2019

De nieuwe Regeling Wfsv gepubliceerd

Veranderingen flexwerkers en oproepers in de WAB

Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

LIV en jeugd-LIV wijzigen in 2020

WGA en ZW premieberekeningen per 1 januari 2020 wijzigen

Premies WGA en ZW 2020

IBAN regels 2020 !

Memo: gevolgen WAB voor WW-premie 2020

Wat gebeurd er met mijn pensioen in 2020?

 

 

premies 2020, ziektewet preies 2020, Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 2020, WGA premies 2020,wab 2020, lkv 2020,liv 2020,