Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

28 augustus 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Eind vorig jaar heeft minister Koolmees de afspraken gemaakt met werkgevers en werknemers over het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Nu heeft hij de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de maatregelen.

 

Wetsvoorstel

De drie maatregelen uit het pakket die wetswijziging vergen, zijn inmiddels uitgezet voor uitvoeringstoetsen en internetconsultatie. Het is de bedoeling het wetsvoorstel eind dit jaar naar de Tweede Kamer te sturen. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • de financiële tegemoetkoming aan werkgevers van in totaal 450 miljoen euro per jaar;
  • het leidend maken van het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer bij de toets op re-integratie inspanningen (RIV-toets) door UWV; en
  • het gedurende vijf jaar niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van WIA-gerechtigden vanwege werkhervatting.

 

ziekteverzekering, ziekteverzuim,verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, verzekering ziekteverzuim, verzekerd voor ziekteverzuim, ziekteverzuim hulp, ziekteverzuim ondersteuning, ziekteverzuim verzekeringen,

Advies bedrijfsarts leidend bij RIV-toets UWV

Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat vanaf 2021 het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de RIV-toets door UWV. De RIV-toets zal vanaf dat moment namelijk gebaseerd zijn op een arbeidskundige beoordeling van het re-integratieverslag, terwijl de sociaal medische beoordeling voor het recht op een WIA-uitkering (onveranderd) uitgevoerd blijft worden door de verzekeringsarts van UWV. Mogelijke verschillen tussen het oordeel van de verzekeringsarts bij de WIA-claimbeoordeling en het actueel oordeel van de bedrijfsarts in het re-integratieverslag zal de minister zorgvuldig monitoren, evenals het opgelegde aantal loonsancties. Zo moet er een eind komen aan de onzekerheid van werkgevers dat zij een loonsanctie opgelegd kunnen krijgen vanwege een verschil in oordeel van de door hen ingehuurde bedrijfsarts en de verzekeringsarts van UWV.

 

Verbetering uitvoering RIV-toets door UWV

De minister is bovendien met UWV in gesprek over hoe UWV de RIV-toets meer transparant kan maken voor zowel werkgevers als werknemers. UWV werkt een aantal voorstellen hiervoor op dit moment nader uit. Een van de voorstellen is een ‘quick start’ document, in aanvulling op de bestaande tekst van de Werkwijzer Poortwachter. Deze quick start heeft tot doel werkgevers in eenvoudige bewoordingen wegwijs te maken in de door hen en hun werknemers te ondernemen activiteiten gedurende de periode van loondoorbetaling bij ziekte. Een tweede voorstel is een verhoging van de kwaliteit van de rapportage die werkgevers krijgen na afloop van de RIV-toets.

 

Experimenten tweede spoor re-integratie

Dit najaar gaat de minister aan de slag met de kaders voor experimenten tweede spoor re-integratie. Door die experimenten wil hij inzicht krijgen in de manier waarop werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor re-integratie bij andere werkgevers optimaal kunnen benutten. In september is er een brede brainstorm om te inventariseren welke ideeën, ervaringen en belemmeringen er zijn op dit terrein. Op basis van de opbrengsten daarvan zal hij de vervolgstappen met alle betrokkenen verder vorm geven.

 

Kamerbrief voortgang invoering mkb verzuim ontzorg verzekering

wet en regelgeving, arbeidsmarkt , personeel, werknemers en werkgevers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt, personeelszaken, personeelsdiensten,