Verzuimverzekering, verzeker de ziekteverzuimkosten in je bedrijf

Verzuimverzekering, verzeker de ziekteverzuimkosten in je bedrijf

28 augustus 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Als uw medewerker ziek meldt, komt er veel op u af. Heeft u een ziekteverzuimverzekering bij 100% Werkgeverscoach, dan staan we voor u klaar om u te helpen. We zorgen er samen met u voor dat uw medewerker snel weer aan de slag kan. En als u wilt, kunnen we u ook helpen met het voorkomen van verzuim. Door bijvoorbeeld een onderzoek onder uw medewerkers te houden, of door samen met u te kijken naar de gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf.

verzuimverzekering,ziekteverzuimverzekering, verzekering ziekteverzuim, verzekering verzuim, verzuimverzekeringen,

Wat is een verzuimverzekering?

In u arbeidsvoorwaarden of in de cao zijn de afspraken met uw medewerkers vastgelegd. Daarin staat wat u doorbetaalt als uw medewerker ziek is. Als werkgever bent u verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. Met onze verzuimverzekering verzekert u de verzuimkosten in deze eerste 2 jaar. En u kunt rekenen op onze ondersteuning bij het voorkomen of terugdringen van verzuim binnen uw bedrijf.


Wanneer heeft u een verzuimverzekering nodig?

U heeft een ziekteverzuimverzekering nodig als u de inschatting maakt dat u de verzuimkosten niet zelf kunt dragen. Wilt u weten wat verzuim uw bedrijf elk jaar kost?

Contact


Welke verzuimverzekeringen zijn er?

Bij 100% Werkgeverscoach kunt u bij de verzuimverzekering kiezen voor een eigen risico in dagen en een eigen risico in geld.

Contact   


Eigen risico in dagen

We vergoeden u verzuimkosten als u werknemer langer ziek is dan het eigen risico in dagen dat u gekozen hebt. U kunt kiezen uit een eigen risico van 10, 20, 30, 65, 130 en 360 dagen. Deze verzuimverzekering wordt ook wel een conventionele verzuimverzekering genoemd en wordt vaak gekozen door bedrijven tot 35 werknemers.

 

Eigen risico in geld

We vergoeden u verzuimkosten als het totaal aan verzuimkosten in een jaar boven het eigen risico uitkomt. Dit eigen risico wordt ook wel eigen behoud genoemd. Deze verzuimverzekering heet een stop-loss verzuimverzekering en wordt vaak gekozen door bedrijven met meer dan 35 werknemers.

 

verzuimverzekering,ziekteverzuimverzekering, verzekering ziekteverzuim, verzekering verzuim, verzuimverzekeringen,

Wat kost een verzuimverzekering?

De premie is een percentage van de verzekerde loonsom, eventueel inclusief werkgeverslasten. Om de premie voor deze verzekering vast te stellen kijken we naar:

  • het aantal medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband,
  • het aantal medewerkers en hun leeftijden,
  • het (maximum) verzekerd loon van uw medewerkers,
  • het werk van uw medewerkers,
  • het gemiddelde verzuim in de sector waaronder uw bedrijf valt,
  • de verzuimpercentages van de drie voorgaande jaren in uw onderneming,
  • wat u precies wilt verzekeren aan eigen risico, dekkingspercentages en werkgeverslasten.

 

Combinatie deal

Sluit u meerdere collectieve inkomensverzekeringen of kiest u voor premiebetaling per maand of kwartaal. Dan ontvangt u korting op uw premie. Ook voor speciale bedrijfstakken gelden aantrekkelijke kortingen. Tevens geeft 100% Werkgeverscoach bij de combinatie deal nog een extra korting wat veel geld kan schelen en andere partijen niet bieden. Vraag eens naar onze voordelige verzuimverzekering combinatie korting en wat dat voor u kan betekenen.

Contact

Zie ook:

 

verzuimverzekering,ziekteverzuimverzekering, verzekering ziekteverzuim, verzekering verzuim, verzuimverzekeringen,
ziektekosten, verzuimverzekering, verzuimverzekeringen, ziekteverzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen, ziektekosten, verzuimkosten, kosten ziekteverzuim, voordelige verzuimverzekering, goedkope ziekteverzuimverzekering,