Tag: cumulatiegrond

Het ontslagstelsel is door de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 gewijzigd. Zo is in de wet limitatief opgesomd wat een redelijke grond is voor ontslag (de gronden onder c tot en met h van artikel 7:669 BW). De rechter mag een arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als sprake is van een voldragen ontslaggrond. Het combineren van meerdere ontslaggronden was niet mogelijk. Daar komt met invoering van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) per 1 januari 2020 verandering in.

Op basis van de nieuwe i-grond (de cumulatiegrond) mogen meerdere, onvoldragen ontslaggronden worden gecombineerd.