Welke ontslaggronden zijn er?

Welke ontslaggronden zijn er?

3 juli 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

In Nederland zijn er 7 specifieke hoofdgronden voor ontslag en 2 ‘verzamelgronden’.
Elk van deze gronden wordt aangeduid met een letter, maar kent ook een eigen benaming:

  • de a-grond (bedrijfseconomische redenen)
  • b-grond (ziekte of arbeidsongeschiktheid)
  • c-grond (frequent verzuim)
  • d-grond (disfunctioneren)
  • e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer)
  • f-grond (werkweigering)
  • g-rond (verstoorde arbeidsrelatie)
  • h-grond (restgrond)
  • i-grond (cummulatiegrond)

 Afhankelijk van de grond die u kiest, doet u de ontslagaanvraag bij het uwv of de rechter. Gronden a en b worden bij het uwv gedaan, de overige bij de rechter.

Arbeidsmarkt , personeel,werknemers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt, werkgever werknemer,

a-grond: vervalt de functie van de werknemer omdat de onderneming stopt met dat werk of omdat er gedurende het komende half jaar minder werk is te verrichten in dat gebied?

b-grond: wordt de werknemer ontslagen omdat tenminste in de afgelopen 104 weken niet in staat is geweest zijn werk te doen als gevolg van ziekte of beperking? Zal er naar verwachting het komende half jaar geen verbetering hierin optreden?

c-grond: kon de werknemer de afgelopen periode regelmatig zijn werk niet doen door ziekte of beperking en heeft dan onaanvaardbaren gevolgen voor de organisatie?

d-grond: is de werknemer ongeschikt voor zijn werk, weet hij hiervan en heeft hij de kans gekregen zichzelf te verbeteren?

e-grond: heeft de werknemer iets dusdanig ernstigs gedaan of nagelaten dat het niet redelijk is om van uw organisatie te verwachten hem in dienst te houden?

f-grond: weigert de werknemer zijn werk te doen, bijvoorbeeld vanwege gewetensbezwaren en kan zijn werk niet aangepast worden om die bezwaren weg te nemen?

g-grond: is de verstandsverhouding tussen de organisatie en de werknemer dusdanig slecht dat het niet redelijk is om nog te verwachten dat u hem in dienst houdt?

h-grond: Een andere reden maar dusdanig zwaarwegend dat het niet redelijk is om te verwachten dat u de medewerker in dienst houdt?

i-grond: Een combinatie van redenen, maar elk allen niet genoeg voor ontslag.

 

loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,