Coronavirus overzichtsartikel (update 23 maart)

Coronavirus overzichtsartikel (update 23 maart)

23 maart 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Om de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers te verzachten, nemen de Rijksoverheid, Belastingdienst en UWV maatregelen.

Via 100% Werkgeverscoach houden we u op de hoogte wat dit betekent. In dit overzichtsartikel zet 100% Werkgeverscoach alle berichten hierover op een rij.

De komende weken voegen wij nieuwe berichten toe aan dit overzichtsartikel.

  coronavirus overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws, ,Nieuws, actueel, Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,

Nieuwsberichten

Let op 1 april: voorkom toepassing hoge WW-premie. Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn. Deze zouden tot 1 april 2020 de tijd hebben om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie in 2020. Deze periode is verlengd tot 1 juli 2020.  

20 maart 2020

WAB: verlenging termijn om arbeidsovereenkomsten aan te passen (update 20 maart) Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn, krijgen tot 1 juli 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie in 2020.  

20 maart 2020

Aangepaste openingstijden BelastingTelefoon Door maatregelen tegen het coronavirus zijn ook bij de BelastingTelefoon minder medewerkers aanwezig. Om zoveel mogelijk mensen goed te woord te staan, zijn de openingstijden tijdelijk aangepast.  

20 maart 2020

Werkhervatting gepensioneerde zorgmedewerkers zonder nadelige pensioengevolgen Als gevolg van de coronacrisis kunnen gepensioneerde medewerkers in de sector Zorg & Welzijn het verzoek krijgen van zorg- en welzijnswerkgevers om bij te springen in de zorg. Kunnen zij aan dit verzoek voldoen zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor hun pensioen?  

19 maart 2020

Maatregelen corona: kennisdocument premiedifferentiatie WW (update 18 maart) Vanwege het coronavirus heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen genomen rondom de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het kennisdocument premiedifferentiatie WW is hierop op enkele punten aangepast. Daarnaast is informatie over overwerk toegevoegd.  

13 maart 2020

Uitstel van betaling i.v.m. de gevolgen van het coronavirus (update) U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling voor de Loonheffing. Dit kunt u pas doen als u de LH niet hebt betaald en een naheffingsaanslag hebt ontvangen.  

18 maart 2020

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid vervangt regeling Werktijdverkorting De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overleg met UWV over de uitvoering van deze regeling.  

18 maart 2020

Vragen over uitbetaalde bedragen aan derden (IB47) Door maatregelen rondom het coronavirus is het contactcenter voor vragen over uitbetaalde bedragen aan derden telefonisch beperkt bereikbaar.  

18 maart 2020

Pensioenopbouw, arbeidsduurverkorting en het coronavirus Arbeidsduurverkorting (ADV) bij een werknemer kan van invloed zijn op het pensioen van deze werknemer. Dit geldt ook als u ADV toepast in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de voortzetting van de pensioenopbouw? Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) geeft het antwoord op deze vraag.  

11 maart 2020

BelastingTelefoon aangepast en minder goed bereikbaar Als u de BelastingTelefoon belt, kan het langer duren voordat u een medewerker aan de lijn krijgt. Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn minder medewerkers aanwezig.   Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,