Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

18 maart 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het coronavirus stopt de regeling Werktijdverkorting (wtv)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Tegemoetkoming voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Wij werken eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

 

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Klik hier.

 

Gerelateerd:

Overheid kondigt vandaag steunpakket aan, er zijn al maatregelen genomen!
Werktijdverkorting: in bijzondere situaties zoals het coronavirus
Door gevolgen van het coronavirus uitstel van betaling belastingen

 

 

lonen,Loon,salaris, minimale loon, minimumloon, wml 2019, het minimumlon 2019,