Uiterlijk 1 mei correctiebericht Wtl indienen

Uiterlijk 1 mei correctiebericht Wtl indienen

17 april 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Heeft u recht op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) ?

 

Als de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2019 niet juist is door onjuiste gegevens in uw aangiften, dan kunt u tot en met 1 mei 2020 correctieberichten insturen.

De correcties die u indient na 1 mei neemt UWV niet mee in de definitieve berekening van loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

 

Proces toekenning lkv liv jeugd liv, De stappen op een rij, proces is elk jaar hetzelfde voor zowel het LKV, de LIV als het jeugd-LIV

Belastingdienst verstuurt de definitieve berekening uiterlijk 31 juli.

Kloppen de gegevens in de aangiften loonheffingen wel, maar de voorlopige berekening niet? Of hebt u geen voorlopige berekening gekregen terwijl u deze wel verwachtte? Bel dan met UWV Telefoon Werkgevers: 0900 – 9295.

Meer informatie over Wtl vindt u in hoofdstuk 26 Handboek Loonheffingen en op uwv.nl/wtl.

 

 

Gerelateerd bericht

UWV verstuurt voorlopige berekeningen Wtl 2019
Heeft u uw voorlopige berekening Wtl gecontroleerd?
Kennisdocument Wtl, versie 7.0 gepubliceerd

 

 

100 salarisverwerking 2020, loonadministratie,