Kennisdocument Wtl, versie 7.0 gepubliceerd

Kennisdocument Wtl, versie 7.0 gepubliceerd

22 januari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Op 15 januari 2020 is versie 7.0 Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) gepubliceerd.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De informatie in Kennisdocument Wtl is veranderd naar aanleiding van de wetswijzigingen per 1 januari 2020:

  • De tegemoetkomingen voor het jeugd-LIV zijn gehalveerd.
  • Er bestaat geen recht meer op jeugd-LIV voor 21-jarigen.
  • Het hoge LIV van maximaal € 2000 per jaar (€ 1,01 per verloond uur) is afgeschaft. Voor elke werknemer ontvangt de werkgever maximaal € 1000 per jaar.
  • De percentages van de uurloon grensbedragen in artikel 3.3 Wtl zijn aangepast.
  • De uurloongrenzen LIV zijn geïndexeerd op basis van het wettelijk minimumloon.

Daarnaast is vraag 5.18 toegevoegd: behoort een nieuwe medewerker van 56+ die in de maand voorafgaand aan indiensttreding een faillissementsuitkering had, ook tot de doelgroep LKV oudere werknemer?

Tot slot zijn de bedragen en jaartallen in de paragrafen 1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 2.12, 2.13, 3.1, 3.2 en 3.4 geactualiseerd.

 

Meer informatie

U vindt het Kennisdocument Wtl hier onder of op rijksoverheid.nl.

PDF downloadVragen en antwoorden met betrekking tot de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

 

 

 

Zie ook:

Aangepaste uurloongrenzen jeugd-LIV
Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

 

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,