Vaste kostenvergoeding mag doorlopen

Vaste kostenvergoeding mag doorlopen

18 juni 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De staatssecretaris heeft het besluit ‘Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis’ op 16 juni 2020 geactualiseerd.

Aan het besluit is voor de loonheffingen 1 goedkeuring over vaste kostenvergoedingen toegevoegd (onderdeel 6.2 besluit).

Krijgt een werknemer een vaste vergoeding en werkt hij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen.
Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde is wel dat het recht op de vaste vergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020.

Is een recht op een vaste (reiskosten)vergoeding afhankelijk van een keuze van de werknemer? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cafetariasysteem. Dan moet hij zijn keuze uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt.

 

Let op!

De vergoedingen van extraterritoriale kosten op grond van de zogeheten 30%-regeling zijn uitgesloten van bovengenoemde maatregel.

 

Lees meer op belastingdienst.nl:Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers.

Bron: ‘Besluit ’fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis

 

 

Gerelateerd

30%-regeling voor ingekomen werknemers
30%-regeling 2020
Brieven met stappenplan aanvraag 30%-regeling
Rekenregels 1 juli 2020 zijn beschikbaar

 

 

loon, salaris, inkomen,verdienste, werk na inkomen, lonen, salarissen, verloning, loonadministratie,salarisadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerker, loonverwerker,