30%-regeling 2020

30%-regeling 2020

9 januari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Op belastingdienst.nl kunt u het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2020downloaden.

Met dit formulier kunt u de Belastingdienst vragen of u de 30%-regeling mag toepassen voor een werknemer uit het buitenland.

Met de 30%-regeling mag u een werknemer uit het buitenland onder voorwaarden een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor zijn tijdelijk verblijf in Nederland.

Wilt u vanaf de 1e werkdag gebruikmaken van de regeling? Dan moet het verzoek binnen 4 maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag u pas gebruikmaken van de regeling vanaf de 1e dag van de maand waarin u het verzoek doet.

 

Formulier en bijlagen opsturen

Vul het formulier in en laat het ondertekenen door de werkgever en werknemer. Zorg dat u alle gevraagde bijlagen met het verzoek meestuurt. De Belastingdienst neemt de aanvraag pas in behandeling na ontvangst van alle gegevens. Na ontvangst krijgt u binnen 16 weken bericht.

PDF downloadKlik pdf,

formulier 30%-regeling 2020

 

 

Stuur het formulier en de bijlagen naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

U vindt het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2020’ op belastingdienst.nl.

 

Meer informatie

In paragraaf 17.4 Handboek Loonheffingen leest u meer over de voorwaarden van 30%-regeling.

 

 

Zie ook:

30% regeling stappenplan
Salarisnorm 30% regeling hoger

 

premies 2020, ziektewet preies 2020, Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 2020, WGA premies 2020,wab 2020, lkv 2020,liv 2020,

Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.