30%-regeling 2020

30%-regeling 2020

9 januari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Op belastingdienst.nl kunt u het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2020downloaden.

Met dit formulier kunt u de Belastingdienst vragen of u de 30%-regeling mag toepassen voor een werknemer uit het buitenland.

Met de 30%-regeling mag u een werknemer uit het buitenland onder voorwaarden een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor zijn tijdelijk verblijf in Nederland.

Wilt u vanaf de 1e werkdag gebruikmaken van de regeling? Dan moet het verzoek binnen 4 maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag u pas gebruikmaken van de regeling vanaf de 1e dag van de maand waarin u het verzoek doet.

 

Formulier en bijlagen opsturen

Vul het formulier in en laat het ondertekenen door de werkgever en werknemer. Zorg dat u alle gevraagde bijlagen met het verzoek meestuurt. De Belastingdienst neemt de aanvraag pas in behandeling na ontvangst van alle gegevens. Na ontvangst krijgt u binnen 16 weken bericht.

PDF downloadKlik pdf,

formulier 30%-regeling 2020

 

 

Stuur het formulier en de bijlagen naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

U vindt het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2020’ op belastingdienst.nl.

 

Meer informatie

In paragraaf 17.4 Handboek Loonheffingen leest u meer over de voorwaarden van 30%-regeling.

 

 

Zie ook:

30% regeling stappenplan
Salarisnorm 30% regeling hoger

 

premies 2020, ziektewet preies 2020, Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 2020, WGA premies 2020,wab 2020, lkv 2020,liv 2020,